Innkalling til møte 4/2021 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 24. september 2021:

____________________ og _____________________

Orienteringssaker

O-SAK 1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 18. juni 2021

Saksdokumenter:

O-SAK 2: Økonomiorientering

Seksjonssjef Trude Jensen orienterer muntlig i møtet.

O-SAK 3: Oppnevning av valgstyre og fakultetsstyrevalg 2021

Sekretær for valgstyret Kjartan Hverven orienterer muntlig i møtet.

Ordinære saker

D-SAK 1: HF2030 - høringsinnspill til ny strategi

Saksdokumenter:

Orienteringssaker

O-SAK 4: Orientering om tiltak og prosjekter på studiefeltet

Saksdokumenter til Jobbklar@HF:

Saksdokumenter til handlingsplan for læringsmiljø

Ordinære saker

D-SAK 2: Rapport fra arbeidsgruppen for integrering av internasjonale ansatte

Saksdokumenter:

V-SAK 2: Årsplan 2022-2023

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner HFs Årsplan 2022-2023 med de endringer som fremkom i møtet.

V-SAK 3: Fordeling 2022

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet for 2022.

 

 

Eventuelt

 

__________________________    _________________________

Frode Helland, dekan                      Styremedlem

 

__________________________    _________________________

Monica Bakken, fakultetsdirektør    Styremedlem

Publisert 13. sep. 2021 12:02 - Sist endret 24. sep. 2021 09:26