Innkalling til møte 3-2022

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 08.04.2022:

____________________ og _____________________

 

Orienteringssaker

O-SAK 1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 4. februar

Saksdokumenter:

O-SAK 2: UiOs helhetlige strategi for klima og miljø

Orientering i møtet.

Saksdokumenter:

O-SAK 3: Presentasjon av ny 40-gruppe for bærekraft

Prodekan Gunn Enli og undervisningsleder Eirik Welo, IFIKK, presenterer emnegruppa.

Saksdokumenter:

O-SAK 4: Valggjennomføring høsten 2022

Høsten 2022 skal det gjennomføres valg til dekan og fakultetsstyre ved HF for perioden 1.1.2023 – 31.12.2026. Planleggingen av valgene ses i sammenheng, og det redegjøres her samlet for dekan- og styrevalg.

Saksdokumenter:

O-SAK 5: Demokratidagene

Demokratidagene – Humaniorafestivalen 2022 er gjennomført 21. mars til 2. april. Det har vært arrangementer på alle Deichmans biblioteker i Oslo. Målet har vært å vise fram bredden i HF-fagene og å komme i bedre kontakt med byen. 

Det vil bli gitt en muntlig orientering i møtet ved dekan Frode Helland.  

O-SAK 6: Endring i studietilbudet til nye søkere i studieåret 2023-24

Saken legges kun fram til orientering i år da det ikke er foreslått opprettelse eller nedleggelse av studieprogram ved fakultetet.

Saksdokumenter:

Diskusjonssaker

D-SAK 1: Revisjon av HFs fordelingsmodell - del 2

Dekan Frode Helland og seksjonssjef, økonomiseksjonen, Trude Jensen innleder til diskusjon om saken.

Saksdokumenter:

D-SAK 2: Strategiske satsinger HF 2024-28

Dekan Frode Helland og seksjonssjef, forskningsseksjonen, Rasmus Gelting Andresen innleder til diskusjon om saken.

Saksdokumenter:

Vedtakssaker

V-SAK 2: Årsrapport for Det humanistiske fakultet 2021

Saksdokumenter:

V-SAK 3: Supplering til valgstyret ved Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter:

V-SAK 4: Utlysning av stilling som instituttleder - Institutt for medier og kommunikasjon

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket møte

Ingen saker

 

Eventuelt

 

 

 

__________________________    _________________________

 

__________________________    _________________________

 

__________________________    _________________________

 

__________________________    _________________________

 

__________________________    ________________________

Publisert 1. apr. 2022 13:26 - Sist endret 9. juni 2022 14:52