Sakskart og protokoller - Side 2

Publisert 22. okt. 2018 14:49

Fakultetet utlyser finansiering av nye langsiktige satsinger på miljøer med høy kvalitet og potensial for utvikling. Inntil 20 mill. kan tildeles hver satsing over en periode på fem år, med oppstart i 2019. Søknadsfrist 23. juni 2017.