Tal og fakta

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo er eitt av dei beste humanistiske fakulteta i Norden.

Nøkkeltal for 2021

Vitskaplege publikasjonar 694
Masterprogram 23
Bachelorprogram 17
Årseining 16
Emne 1525
Vitskapleg tilsette i undervisnings og forskarstillingar ekskl. postdoktor- og doktorgradsstipandiatar (i årsverk) 349
Postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 201
Tekniske og administrative årsverk, inkl. leiarar 200
Budsjett 833 millionar
Del av budsjettet som er eksternt finansiert 28 %
Forskingsprosjekt med ekstern finansiering 216

Særleg sterke forskingsområde

  • Arkeologi
  • Filosofiske fag
  • Ibsenstudier
  • Klassiske språk
  • Kulturhistorie og museologi
  • Lingvistikk
  • Medievitenskap
  • Midtøsten og Afrika
  • Populærmusikkstudier
  • Slavisk/Øst-Europa

Elitebevillingar

Publisert 28. sep. 2016 09:23 - Sist endret 1. juni 2022 09:55