Politisk rådgiver

Det aller viktigste jeg har tatt med meg fra HF er tverrfagligheten og evnen til å se ting fra ulike fagfelts perspektiver, sier Sara Rydland Nærum. Hun har en bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier og jobber som politisk rådgiver i Sex og samfunn.

Sara Rydland Nærum

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– Det er å holde oversikt over politiske debatter lokalt og nasjonalt og skrive høringssvar og innspill til temaer som er relevante for fagfeltet (seksuell og reproduktiv helse og rettigheter). Videreformidle og dele Sex og samfunns arbeid og erfaringer med beslutningstakere, samarbeidspartnere, media og de ulike målgruppene for stiftelsens arbeid.

– Hva liker du best med jobben din?

– At jeg jobber med et spennende og viktig fagfelt, har varierte arbeidsoppgaver og dyktige kollegaer.

– Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– Det aller viktigste jeg har tatt med meg fra HF er tverrfagligheten, og evnen til å se ting fra ulike fagfelts perspektiver fremfor å jobbe innenfor snevert og innenfor et lukket og begrenset tankesett hvor det er vanskelig for andre å se relevansen av arbeidet/feltet.  

– Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Sørg for at du følger fagfeltet du er interessert i. Får du ikke en relevant jobb med en gang, bruk tiden din som frivillig i organisasjoner som jobber med noe du er interessert i, og/eller bygg opp en attraktiv tilleggskompetanse som gjør det lettere for potensielle arbeidsgivere å forstå hvordan du kan bruke din kunnskap i praksis.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30