Kommunikasjonsrådgiver

Følg drømmene dine samtidig som du gjør nødvendige grep for å lette overgangen til arbeidslivet, sier Liv Jorun Andenes. Hun har en master i Culture, Environment and Sustainabilityog jobber i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Liv Jorunn Andenes

– Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– Bymiljøetaten har ansvar for å implementere Oslos ambisiøse sykkelstrategi, der hovedmålet er å nå en sykkelandel på 25 prosent innen 2025. Planlegging og gjennomføring av kampanjer for å inspirere innbyggerne i Oslo til å sykle mer er blant hovedoppgavene i jobben mine. Jeg har også ansvar for generell mediehåndtering og annet kommunikasjonsarbeid knyttet til pågående prosjekter i etaten, som å bygge sykkel infrastruktur, gjennomføre ulike piloter og annet utviklingsarbeid.
  
– Hva liker du best med jobben din?

– Jobben min utgjør en perfekt kombinasjon av en genuin interesse for bysykling og bruk av kommunikasjonsferdigheter. Det er svært givende å bidra til å gjøre Oslo til en grønnere og mer levelig by, og det er inspirerende å se hvordan andelen syklister vokser for hvert år.

– Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– Det er veldig relevant, spesielt siden tema for masteroppgaven min nettopp handlet om sykling til jobben i Oslo. Oppgaven ga meg verdifull teoretisk innsikt i sosial praksis, mobilitet og sykkelurbanisme, og ga meg en god oversikt over den faktiske situasjonen i Oslo. Jeg hadde allerede relevant utdanning og arbeidserfaring innen kommunikasjon, og fikk min nåværende jobb før jeg var ferdig med masterstudiet.

– Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Min (mer eller mindre bevisste) strategi var å velge utdanning og masteroppgavetema på grunnlag av både personlige interesser og arbeidsmuligheter i byen der jeg ønsket å leve. Mitt beste tips er derfor å følge drømmene dine samtidig som du gjør nødvendige grep for å lette overgangen til arbeidslivet.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31