Administrasjon av personer på konto

For superbrukere ved HF

Instituttene kan selv legge inn personer på konto i Canvas. Det er superbrukerne som har denne rettigheten.

Retningslinje: Personer som legges inn med rolle superbruker skal klareres med fakultetskoordinator. Superbruker institutt kan legge inn og bytte ut studiekonsulenter. Foreløpig har vi ikke en egnet rolle for fagkoordinatorer o.l. som skal ha tilgang til alle emner på sin underkonto.

 

1. Admin --> Konto (IFIKK, IAKH, etc) --> Innstillinger --> Admin-flappen

 

2. Du legger til en person med +Kontoadministratorer. Bruk epostadresse og NB: Velg riktig rolle (studiekonsulent-enhet) på nedtrekksmenyen for 'Legg til flere'.

3. Du fjerner en person med krysset til høyre for hver person. Hvis du vil bytte rolle på en person må du legge til vedkommende på nytt og fjerne den gamle.

4. Hver konto har et antall underkontoer. Du veksler mellom hovedkonto (IAKH) og underkonto (Arkeologi) med å endre nummer i URL. Eksempel: IAKH har kontonummer 7214. Arkeologi har kontonummer 7326. Underkontoene kommer fra stedkodene i FS. Merk at noen emner ligger på stedkode 00 i FS, og dermed under hovedkontoen.

Noen studiekonsulenter vil foretrekke å ligge bare på "sin" underkonto. I andre tilfeller kan det være naturlig å legge studiekonsulenter på hovedkonto. Personer på hovedkonto har tilgang til alle emner på enheten.

Her er kontoene ved HF (oppdatert etter ny integrasjon desember 2018):

Hovedkonto Underkonto Nummer
IAKH   7214
  Arkeologi 7326
  Historie 7215
  Konservering 7354
IFIKK   7196
  EXPHIL 7829
  Filosofi 7197
  Gresk og latinGresk og latin 7884
  Idéhistorie 7889
  Kunsthistorie 7274
IKOS   7924
  Japanstudier 7925
  Kina-/Koreastudier 8059
  Kulturhistorie og museologi 7956
  Midtøstenstudier 8001
  Religionshistorie 7983
  Sør-Asiastudier 8235
ILN   7392
  Lingvistikk 7571
  Middelalderstudier 7478
  MultiLing 8780
  Nordisk litteratur 7393
  Nordisk språk 7424
  Norsk for internasjonale studenter 7444
  Retorikk og kommunikasjon 7873
  Senter for Ibsenstudier 8256
ILOS   7313
  Allmenn litt.vit 8004
  Britisk-amerikansk 7852
  Fransk 8030
  Tysk og germansk 8194
  Ibero-romansk 7902
  Italiensk 7314
  Russland, Sentral-Europa og Balkan 8018
IMK   7231
IMV   7822
     
     

 

Publisert 17. sep. 2018 11:46 - Sist endret 7. des. 2018 13:01