Hvordan opprette manuelle rom, for eksempel rom til faggrupper?

Alle ordinære undervisningsrom i Canvas blir importert fra FS og skal administreres der.

Dersom det ønskes egne Canvasrom for faggrupper, forskergrupper eller annet, kan disse opprettes i en egen konto for manuelle emner.

Send da henvendelse til canvas-hjelp@hf.uio.no med følgende info:

  • Navn som ønskes på rommet
  • Hva rommet skal brukes til
  • Hvem som står som ansvarlig for bruken av rommet (navn på person)

Rommet opprettes hos det institutt/enhet der den ansvarlige hører hjemme.

Når rommet er opprettet, er det instituttets/enhetens superbruker som legger personer ut og inn. For superbruker finnes rommet fra Admin --> Manuelle emner. Personer lagt inn i rommet vil finne det på sitt dashbord på vanlig måte, eller fra Emner --> alle emner.

 

 

 

Publisert 14. feb. 2019 12:51 - Sist endret 14. feb. 2019 12:51