Språkvansker

Nettsidene er utviklet av språkforskere og fagfolk som jobber med språkutvikling og språkvansker. Her finner du oppdatert informasjon om både typisk og atypisk språkutvikling. Du kan også lese om språkvansker hos barn og voksne, og om kartleggingsverktøy vi har vært med på å utvikle. Dessuten har vi samlet ulike typer språkdata som kan være nyttig for både klinikere, studenter og forskere.

Språkutvikling

Her finner du en beskrivelse av typisk språkutvikling hos barn de første leveårene.

Språkvansker

Mer om forskjellige typer språkvansker hos barn og voksne.

Kartlegging

Les mer om forskjellige språkkartleggingsverktøy vi har vært med på å utvikle.

Språkdata

Her finner du en samling med språkdata for både klinikere, studenter og forskere.

Nyhet

Boka Når språket svikter av Marianne Lind og Kristian Emil Kristoffersen viser hvordan grammatiske begreper hjelper oss til å beskrive og forstå språklige mønstre og mønsterbrudd hos barn, unge og voksne med språkvansker.

Kontakt oss

Samarbeidspartnere

Arrangementer

2. mars 2017 14:15

Julien Mayor er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO. Han kommer til oss for å snakke om barns tidlige språkutvikling.

16. mars 2017 14:15

Dr. Anthony Pak Hin Kong kommer til oss 16. mars for å presentere en nyopprettet database for tale og gester (Database of Speech and GEsture - DoSaGE), og diskutere forskjeller i gestbruk mellom amerikanske og kinesiske informanter med og uten afasi.