Språkvansker

Nettsidene er utviklet av språkforskere og fagfolk som jobber med språkutvikling og språkvansker. Her finner du oppdatert informasjon om både typisk og atypisk språkutvikling. Du kan også lese om språkvansker hos barn og voksne, og om kartleggingsverktøy vi har vært med på å utvikle. Dessuten har vi samlet ulike typer språkdata som kan være nyttig for både klinikere, studenter og forskere.

Språkutvikling

Her finner du en beskrivelse av typisk språkutvikling hos barn de første leveårene.

Språkvansker

Mer om forskjellige typer språkvansker hos barn og voksne.

Kartlegging

Les mer om forskjellige språkkartleggingsverktøy vi har vært med på å utvikle.

Språkdata

Her finner du en samling med språkdata for både klinikere, studenter og forskere.

Nyhet

Boka Når språket svikter av Marianne Lind og Kristian Emil Kristoffersen viser hvordan grammatiske begreper hjelper oss til å beskrive og forstå språklige mønstre og mønsterbrudd hos barn, unge og voksne med språkvansker.

Kontakt oss

Samarbeidspartnere

Arrangementer

8. juni 2017 14:15

Til vårens siste kliniske forum får vi besøk fra Anne M. Frank og Kirsten Meyer Bjerkan fra Statped som vil presentere sitt arbeid med å tilpasse og tilrettelegge et logopedisk kartleggingsverktøy for norsk.

Verktøyet er utviklet av prof. Annette Fox-Boyer, Europäische Fachhochschule (EUFH), Rostock, for tysk. Arbeidet gjøres i samarbeid med professor Fox-Boyer.

28. sep. 2017 14:15

Julien Mayor er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO. Han kommer til oss for å snakke om barns tidlige språkutvikling.