Språkvansker

Nettsidene er utviklet av språkforskere og fagfolk som jobber med språkutvikling og språkvansker. Her finner du oppdatert informasjon om både typisk og atypisk språkutvikling. Du kan også lese om språkvansker hos barn og voksne, og om kartleggingsverktøy vi har vært med på å utvikle. Dessuten har vi samlet ulike typer språkdata som kan være nyttig for både klinikere, studenter og forskere.

Språkutvikling

Her finner du en beskrivelse av typisk språkutvikling hos barn de første leveårene.

Språkvansker

Mer om forskjellige typer språkvansker hos barn og voksne.

Kartlegging

Les mer om forskjellige språkkartleggingsverktøy vi har vært med på å utvikle.

Språkdata

Her finner du en samling med språkdata for både klinikere, studenter og forskere.

Nyhet

Boka Når språket svikter av Marianne Lind og Kristian Emil Kristoffersen viser hvordan grammatiske begreper hjelper oss til å beskrive og forstå språklige mønstre og mønsterbrudd hos barn, unge og voksne med språkvansker.

Kontakt oss

Samarbeidspartnere

Arrangementer

6. apr. 2017 14:15

6. april får Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse besøk av Helene Fulland fra Statped, som i høst forsvarte sin doktoravhandling med tittelen: Language minority children's perspectives on being bilingual - On 'bilanguagers' and their sensitivity towards complexity.

18. mai 2017 14:15

Jan de Jong fra Universitetet i Bergen kommer på besøk for å snakke om sitt prosjekt om SLI hos flerspråklige barn.