English version of this page

Klinisk lingvistikk og språktilegnelse

Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved ILN består av forskere og stipendiater ved ILN og enkeltforskere fra andre, samarbeidende institusjoner. Mange av oss er tilknyttet Senter for flerspråklighet.

Om forskergruppen

Våre forskningsfelt er klinisk lingvistikk og språktilegnelse

Vi arbeider med flere ulike prosjekter, deltar i nettverk og har et bredt samarbeid med ulike forskningsinstitusjoner og brukerorganisasjoner. 

Forskergruppa har utviklet formidlingsnettstedet Språk gjennom livet.  

Arrangementer

Omtrent en gang i måneden arrangerer vi Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse. Foredragene er gratis og åpne for alle interesserte. 

 
Få informasjon om arrangementene på e-post:

Meld deg på e-postlista vår

 
Emneord: Språktilegnelse, Klinisk lingvistikk, Språkvansker
Publisert 23. aug. 2010 16:11 - Sist endret 1. aug. 2022 11:47