English version of this page

Klinisk lingvistikk og språktilegnelse

Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved ILN består av forskere og stipendiater ved ILN og enkeltforskere fra andre, samarbeidende institusjoner. Mange av oss er tilknyttet Senter for flerspråklighet.

Våre forskningsfelt er klinisk lingvistikk og språktilegnelse.

Vi arbeider med flere ulike prosjekter, har utviklet formidlingsnettstedet Språkvansker om språkutvikling og språkvansker og deltar i nettverk. I tillegg har vi et bredt samarbeid med ulike forskningsinstitusjoner og brukerorganisasjoner.

Arrangementer

Omtrent en gang i måneden arrangerer vi Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse. Foredragene er gratis og åpne for alle interesserte. Om du vil få informasjon om arrangementene på e-post, kan du melde deg på e-postlista vår.

29 apr.
14:15

Mia Cecilie Heller er seniorrådgiver ved Statped, avdeling språk/tale. Hun har doktorgrad i pedagogisk psykologi (fra Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk) og har tidligere jobbet som universitetslektor (Institutt for spesialpedagogikk, UiO) og som pedagogisk-psykologisk rådgiver (Oslo PPT). Forskningsinteressene hennes inkluderer språkutvikling hos flerspråklige barn, utviklingsmessige språkforstyrrelser og tiltak som kan fremme barns språklæring i skolen.

Mia Cecilie Heller holder foredraget på norsk.

 
Emneord: Språktilegnelse, Klinisk lingvistikk, Språkvansker
Publisert 23. aug. 2010 16:11 - Sist endret 8. jan. 2021 13:59