English version of this page

Klinisk lingvistikk og språktilegnelse

Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved ILN består av forskere og stipendiater ved ILN og enkeltforskere fra andre, samarbeidende institusjoner. Mange av oss er tilknyttet Senter for flerspråklighet.

Våre forskningsfelt er klinisk lingvistikk og språktilegnelse.

Vi arbeider med flere ulike prosjekter, har utviklet formidlingsnettstedet Språkvansker om språkutvikling og språkvansker og deltar i nettverk. I tillegg har vi et bredt samarbeid med ulike forskningsinstitusjoner og brukerorganisasjoner.

Arrangementer

Omtrent en gang i måneden arrangerer vi Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse. Foredragene er gratis og åpne for alle interesserte. Om du vil få informasjon om arrangementene på e-post, kan du melde deg på e-postlista vår.

30 sep.
14:15, P.A. Munchs hus: Seminarrom 360

Ane er doktorgradsstipendiat på institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitet i Oslo (UiO), hun er også tilknyttet MultiLing. Ane har en master i lingvistikk fra UiO. Tidligere har hun jobbet som forskningsassistent på ulike prosjekter, hvor hun primært har samlet inn data med deltagere i alderen spedbarn til voksne.

Ane vil holde foredraget på engelsk. 

 
Emneord: Språktilegnelse, Klinisk lingvistikk, Språkvansker
Publisert 23. aug. 2010 16:11 - Sist endret 8. jan. 2021 13:59