English version of this page

Klinisk lingvistikk og språktilegnelse

Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved ILN består av forskere og stipendiater ved ILN og enkeltforskere fra andre, samarbeidende institusjoner. Mange av oss er tilknyttet Senter for flerspråklighet.

Våre forskningsfelt er klinisk lingvistikk og språktilegnelse.

Vi arbeider med flere ulike prosjekter, har utviklet formidlingsnettstedet Språk gjennom livet om språkutvikling og språkvansker og deltar i nettverk. I tillegg har vi et bredt samarbeid med ulike forskningsinstitusjoner og brukerorganisasjoner.

Arrangementer

Omtrent en gang i måneden arrangerer vi Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse. Foredragene er gratis og åpne for alle interesserte. Om du vil få informasjon om arrangementene på e-post, kan du melde deg på e-postlista vår.

27 jan.
14:15, online

Franziska Köder er forsker og lab sjef i MultiLings sosiokognitive lab. Hun har doktorgrad i eksperimentell psykolingvistikk (Universitetet i Groningen) og MA i tysk lingvistikk og filosofi (Universitetet i Heidelberg). Hennes interesser ligger i barns pragmatiske og semantiske utvikling, med spesielt fokus på flerspråklighet og atypisk utvikling. Hun er for tiden leder for prosjektet  "Better attention, better communication? How ADHD and multilingualism influence children’s pragmatic development", finansiert av Forskningsrådet.

Franziska vil holde foredraget på engelsk.

 
Emneord: Språktilegnelse, Klinisk lingvistikk, Språkvansker
Publisert 23. aug. 2010 16:11 - Sist endret 11. jan. 2022 14:11