English version of this page

Arrangementer

Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved ILN består av forskere og stipendiater ved ILN og enkeltforskere fra andre, samarbeidende institusjoner. Vi arrangerer Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse omtrent en gang i måneden, vanligvis torsdager kl. 14:15.

Om du vil få informasjon om arrangementene på e-post, kan du melde deg på e-postlista vår.

Arkiv for perioden 2005-2014

Kommende

Kvinne i blå kjole smiler til kameraet
Tid og sted: 27. jan. 2022 14:1515:15, online

Franziska Köder er forsker og lab sjef i MultiLings sosiokognitive lab. Hun har doktorgrad i eksperimentell psykolingvistikk (Universitetet i Groningen) og MA i tysk lingvistikk og filosofi (Universitetet i Heidelberg). Hennes interesser ligger i barns pragmatiske og semantiske utvikling, med spesielt fokus på flerspråklighet og atypisk utvikling. Hun er for tiden leder for prosjektet  "Better attention, better communication? How ADHD and multilingualism influence children’s pragmatic development", finansiert av Forskningsrådet.

Franziska vil holde foredraget på engelsk.

Tidligere

Bildet kan inneholde: briller, panne, ansikt, briller, hode.
Tid og sted: 25. nov. 2021 14:1515:15, online

Audun er doktorgradsstipendiat ved MultiLing, Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn i psykologi og som barnehagepedagog. Auduns forskninginteresser dreier seg om kognitiv utvikling hos små barn, spesielt språktilegnelse, og hvordan input fra miljøet har betydning for språkutvikling i de første leveårene.

Audun vil holde foredraget på engelsk.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, smil, hode.
Tid og sted: 28. okt. 2021 14:1515:15, online

Helena arbetar som forskare (postdoktor) vid Högskolan i Halmstad, Sverige. Med en bakgrund i datalingvistik och handikappvetenskap har hon specialiserat sig på frågor om afasi, identitet och narrativt aktörskap.

Helenas föreläsning hålls på engelska.

Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, smil, leppe.
Tid og sted: 30. sep. 2021 14:1515:15, P.A. Munchs hus: Seminarrom 360

Ane er doktorgradsstipendiat på institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitet i Oslo (UiO), hun er også tilknyttet MultiLing. Ane har en master i lingvistikk fra UiO. Tidligere har hun jobbet som forskningsassistent på ulike prosjekter, hvor hun primært har samlet inn data med deltagere i alderen spedbarn til voksne.

Ane vil holde foredraget på engelsk. 

Bildet av Michelle White
Tid og sted: 26. aug. 2021 14:1515:15, online

Michelle har en forskningsmaster fra European Masters in Clinical Linguistics (University of Groningen) og en doktorgrad fra Stellenbosch University. Siden doktorgraden hennes har hun jobbet som postdoc på University of Cape Town, og har vært del av et team som tilpasser barns språkvurderinger til seks sørafrikanske språk. Michelle vil starte som postdoc på MultiLing senere i år.

Michelle vil holde foredraget på engelsk. 

Bildet kan inneholde: person, klær, panne, ansikt, nese.
Tid: 27. mai 2021 14:1515:15

Dr Suzanne Beeke er førsteamanuensis i avdelingen for psykologi og språkvitenskap ved University College London, og hun er kvalifisert logoped. Hennes forskning fokuserer på kommunikasjonsvansker hos voksne med afasi etter hjerneslag, traumatisk hjerneskade og demens, og spesielt effekten av disse på hverdagssamtaler i hjemmet og i helsevesenet. Hun ledet teamet som utviklet Better Conversations with Aphasia (@BCAphasia), et gratis opplæringsprogram for e-læring og kommunikasjon for logopeder til å bruke med personer med afasi og deres familiemedlemmer (https://extend.ucl.ac.uk/). Hun var en del av den Nottingham-baserte NIHR HR&DS-finansierte VOICE Study, som utviklet en kommunikasjonstrening for helsepersonell som interagerer med personer med demens på akutte sykehusavdelinger (@voice_study).

Suzanne Beeke holder foredraget på engelsk.

Bildet kan inneholde: smil, kinn, leppe, øyenbryn, øyevipper.
Tid: 29. apr. 2021 14:1515:15

Mia Cecilie Heller er seniorrådgiver ved Statped, avdeling språk/tale. Hun har doktorgrad i pedagogisk psykologi (fra Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk) og har tidligere jobbet som universitetslektor (Institutt for spesialpedagogikk, UiO) og som pedagogisk-psykologisk rådgiver (Oslo PPT). Forskningsinteressene hennes inkluderer språkutvikling hos flerspråklige barn, utviklingsmessige språkforstyrrelser og tiltak som kan fremme barns språklæring i skolen.

Mia Cecilie Heller holder foredraget på norsk.

Bildet kan inneholde: smil, erme, flash-fotografering, gest, stil.
Tid og sted: 25. mars 2021 14:1515:15, online

Natalia Kartushina er førsteamanuensis i psykolingvistikk, og begynte å jobbe ved MultiLing i desember i 2020. Hun har doktorgrad i eksperimentell psykolingvistikk (fra Universitetet i Genève) og har tidligere jobbet som postdoktor ved BCBL (Spania), og BabyLing (Psykologisk Institutt, UiO).  Forskningsinteressene hennes inkluderer fonologisk/leksikalsk tilegnelse i første- og andrespråk, og hvordan miljøet påvirker språklæring.

Bildet kan inneholde: person, hår, smil, leppe, frisyre.
Tid og sted: 25. feb. 2021 14:1515:15, online

Kristen Schroeder er postdoktor ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFFIK), og begynte ved Universitetet i Oslo i desember 2020. Kristen utvikler prosjektet «Kreativitet og konvensjon i pragmatisk utvikling» i samarbeid med Ingrid Lossius Falkum og med støtte fra Norges Forskningsråd. Prosjektet studerer pragmatisk utvikling hos barn med typisk utvikling og med autismespekterforstyrrelser (ASF). Kristen har en master- og doktorgrad i kognitiv vitenskap og språk fra Universitetet i Barcelona.

Foredraget holdes på engelsk.

Bildet kan inneholde: topp, hår, leppe, kinn, brun.
Tid og sted: 26. jan. 2021 16:1517:15, online

Ellisiv har en BA og MA i lingvistikk fra Universitetet i Oslo, og fullførte MA-oppgaven sin høsten 2020. Hun jobber nå ved Biblioteksentralen som markedsføringskonsulent, med fokus på kommunikasjon med norske forlag.

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, ansikt, frisyre, smil.
Tid og sted: 27. feb. 2020 14:1516:00, HWH 536

Junyi Yang er stipendiat ved Utdanningsvitenskapelig fakultet, hvor hun er medlem av forskergruppa Tekstforståelse: utvikling, opplæring og multiple tekster (TextDIM).  Hun har bakgrunn som språklærer, og har en mastergrad i tidlig språklæring fra Universitetet i Øst-Finland. Yang jobber også som frivilling kinesisklærer på Kinsesisk skole i Norge 

Bildet kan inneholde: klær, ansikt, hår, øyenbryn, panne.
Tid: 16. jan. 2020 14:15

Maria Garraffa er førsteamanuensis ved Heriot - Watt University i Edinburgh, hvor hun underviser i språktilegnelse og språkvansker. I samarbeid med ledende forskere på feltet, inkluderer forskningen hennes utvikling av den første britiske psykologiske testen for å vudere lesning hos voksne med språkvansker, og en modell for å undersøke språkvansker hos barn og hos voksne med afasi etter slag. Forskningen hennes på flerspråklighet er fokusert rundt viktigheten av tidlig andrespråkstilegnelse hos innvandrere og personer som snakker nedarvingsspråk. Maria Garraffa er direktør for The language across lifespan lab, med base i Edinburgh og Malaysia.  Foredraget holdes på engelsk, og nedenfor følger et kort sammendrag - også på engelsk. 

Bilde av Tahreem Siddiqui
Tid og sted: 12. des. 2019 10:1512:00, MultiLings møterom 421, Henrik Wergelands hus

Torsdag 12. desember kommer Tahreem Ghazal Siddiqui for å presentere to studier av eldre sykehuspasienter. Siddiqui er stipendiat ved forskningsgruppa for Helsetjenesteforskning ved Ahus og Institutt for klinisk medisin på UiO, og i PhD-prosjektet sitt undersøker hun både kognitive effekter av medisiner og kommunikasjon mellom leger og eldre pasienter.

Bildet kan inneholde: mann, hår, ansikt, panne, øyenbryn.
Tid og sted: 5. des. 2019 14:1516:00, Møterommet på MultiLing

Maurits van den Noort er professor ved Kyung Hee University (Seoul), hvor han jobber i forskergruppa for smerte og nevrovitenskap. 

I desember kommer Maurits til klinisk forum for å presentere sin forskning på flerspråklighet og kognitiv kontroll.

Foredraget holdes på engelsk, derfor er også sammendraget nedenfor på engelsk. 

Bildet kan inneholde: briller, ansikt, hår, briller, hake.
Tid og sted: 14. nov. 2019 14:1516:00, MultiLing meeting room (421)

Sari Ylinen er forsker ved det utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Helsinki. Hun kommer til klinisk forum 14. November. 

Foredraget vil holdes på engelsk. 

Bilde av Gabrielle Weidemann
Tid og sted: 5. sep. 2019 14:1515:45, Henrik Wergelands Hus, MultiLing meeting room 421

Gabrielle Weidemann, førsteamanuensis i psykologi ved Western Sydney University, kommer til Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 5. september for å holde foredraget «The influence of word and object salience on word learning under ambiguous conditions». Arrangementet foregår på engelsk og er åpent for alle.

Tid: 6. juni 2019 14:1515:45

På Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 6. juni vil postdoktor ved MultiLing Kate Kuzmina presentere sin forskning på sammenhengene mellom språkferdigheter, kognitiv kontroll og effektene av psykolingvistiske egenskaper på bildebasert benevning av objekter hos personer med afasi.

Tid og sted: 21. mars 2019 14:1516:00, PAM 489

Julien Mayor er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO. Han kommer på Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse for å vise fram en ny kortversjon av foreldrerapporteringsskjemaet MacArthur-Bates Communicative Development Inventories.

Bilde av Liquan Liu
Tid og sted: 14. feb. 2019 14:1515:30, PA Munchs hus, rom 489

Vår nye Marie S. Curie-postdoktor Liquan Liu vil fortelle om sitt forskningsprosjekt ved MultiLing på Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse i februar.

Tid og sted: 22. nov. 2018 13:0016:30, Henrik Wergelands Hus, MultiLing Meeting Room 421

Vi inviterer til halvdags-symposium om språk og hjerne, med foredrag fra Annika Hultén (Aalto University), Kasper Boye (Københavns Universitet) og Thomas Bak (University of Edinburgh).

Portrait of Dr. Johanna Rendle-Short 
Tid og sted: 22. aug. 2018 12:1513:30, Henrik Wergelands Hus, MultiLings møterom 421

Johanna Rendle-Short, førsteamanuensis ved Australian National University, kommer til oss for å gi en gjesteforelesning om pragmatiske vansker hos barn diagnostisert med Asperger syndrom eller høyt-fungerende autisme.

Tid og sted: 24. mai 2018 14:1515:45, P.A. Munchs hus rom 489

24. mai kommer Melanie Kirmess til Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse. Hun vil presentere forskning på SunCIST, et program for rehabilitering for afasirammede etter hjerneslag, prøvd ut ved Sunnaas sykehus.

Tid og sted: 26. apr. 2018 14:1515:45, Mutliling Meeting room (4th floor)

Til møte i Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 26. april kommer postdoktor Valantis Fyndanis ved MultiLing og masterstudent ved ILN, Sarah Cameron. De har sett etter kognitive fordeler ved flerspråklighet hos norske akademikere.

Tid og sted: 12. apr. 2018 14:1516:00, Henrik Wergelands hus, rom 536

Torsdag 12. april får vi besøk av Natalia Kartushina, postdoktor ved Psykologisk Institutt. Hun forsker på tidlig språkutvikling, og hos oss vil hun diskutere hvordan akustisk variasjon i input fra ulike talere eller fra en og samme taler kan være til hjelp eller hinder for fonologisk utvikling i et førstespråk eller andrespråk.

Tid og sted: 16. nov. 2017 14:1516:00, HW536

Stipendiat Siri Steffensen Bratlie og professor Janne von Koss Torkildsen ved Institutt for spesialpedagogikk kommer til oss for å presentere et nytt digitalt opplegg for stimulering av ordforrådet til barn i småskolen.