English version of this page

Arrangementer

Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved ILN består av forskere og stipendiater ved ILN og enkeltforskere fra andre, samarbeidende institusjoner. Vi arrangerer Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse omtrent en gang i måneden, vanligvis torsdager kl. 14:15.

Om du vil få informasjon om arrangementene på e-post, kan du melde deg på e-postlista vår.

Arkiv for perioden 2005-2014

Tidligere

Tid og sted: 22. nov. 2018 13:00 - 16:30, Henrik Wergelands Hus, MultiLing Meeting Room 421

Vi inviterer til halvdags-symposium om språk og hjerne, med foredrag fra Annika Hultén (Aalto University), Kasper Boye (Københavns Universitet) og Thomas Bak (University of Edinburgh).

Portrait of Dr. Johanna Rendle-Short 
Tid og sted: 22. aug. 2018 12:15 - 13:30, Henrik Wergelands Hus, MultiLings møterom 421

Johanna Rendle-Short, førsteamanuensis ved Australian National University, kommer til oss for å gi en gjesteforelesning om pragmatiske vansker hos barn diagnostisert med Asperger syndrom eller høyt-fungerende autisme.

Tid og sted: 24. mai 2018 14:15 - 15:45, P.A. Munchs hus rom 489

24. mai kommer Melanie Kirmess til Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse. Hun vil presentere forskning på SunCIST, et program for rehabilitering for afasirammede etter hjerneslag, prøvd ut ved Sunnaas sykehus.

Tid og sted: 26. apr. 2018 14:15 - 15:45, Mutliling Meeting room (4th floor)

Til møte i Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 26. april kommer postdoktor Valantis Fyndanis ved MultiLing og masterstudent ved ILN, Sarah Cameron. De har sett etter kognitive fordeler ved flerspråklighet hos norske akademikere.

Tid og sted: 12. apr. 2018 14:15 - 16:00, Henrik Wergelands hus, rom 536

Torsdag 12. april får vi besøk av Natalia Kartushina, postdoktor ved Psykologisk Institutt. Hun forsker på tidlig språkutvikling, og hos oss vil hun diskutere hvordan akustisk variasjon i input fra ulike talere eller fra en og samme taler kan være til hjelp eller hinder for fonologisk utvikling i et førstespråk eller andrespråk.

Tid og sted: 16. nov. 2017 14:15 - 16:00, HW536

Stipendiat Siri Steffensen Bratlie og professor Janne von Koss Torkildsen ved Institutt for spesialpedagogikk kommer til oss for å presentere et nytt digitalt opplegg for stimulering av ordforrådet til barn i småskolen.

Tid og sted: 26. okt. 2017 14:15 - 16:00, HW536

Kate Kuzmina og Leena Maria Heikkola ble ansatt på MultiLing før sommeren for å jobbe på det nye prosjektet om studier av flerspråklig afasi.

Tid og sted: 28. sep. 2017 14:15 - 16:00, Rom 421, Henrik Wergelands hus

Julien Mayor er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO. Han kommer til oss for å snakke om barns tidlige språkutvikling.

Tid og sted: 8. juni 2017 14:15 - 16:00, HW 536

Til vårens siste kliniske forum får vi besøk fra Anne M. Frank og Kirsten Meyer Bjerkan fra Statped som vil presentere sitt arbeid med å tilpasse og tilrettelegge et logopedisk kartleggingsverktøy for norsk.

Verktøyet er utviklet av prof. Annette Fox-Boyer, Europäische Fachhochschule (EUFH), Rostock, for tysk. Arbeidet gjøres i samarbeid med professor Fox-Boyer.

Tid og sted: 18. mai 2017 14:15 - 16:00, Rom 536, Henrik Wergelands hus

Jan de Jong fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Amsterdam kommer på besøk for å presentere sin forskning på barn med spesifikke språkvansker. 

 

Tid og sted: 6. apr. 2017 14:15 - 16:00, Rom 536, Henrik Wergelands hus

6. april får Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse besøk av Helene Fulland fra Statped, som i høst forsvarte sin doktoravhandling med tittelen: Language minority children's perspectives on being bilingual - On 'bilanguagers' and their sensitivity towards complexity.

 

Tid og sted: 16. mars 2017 14:15 - 16:00, Rom 536, Henrik Wergelands hus

Dr. Anthony Pak Hin Kong kommer til oss 16. mars for å presentere en nyopprettet database for tale og gester (Database of Speech and GEsture - DoSaGE), og diskutere forskjeller i gestbruk mellom amerikanske og kinesiske informanter med og uten afasi.

Tid og sted: 1. des. 2016 14:15 - 16:00, HW536

Til årets siste forummøte, får vi besøk av Helena Oosthuizen og Frenette Southwood fra Stellenbosch Unversity i Sør-Afrika Som vil snakke om kartlegging av flerspråklige barn i Sørafrika.

 

Tid og sted: 17. nov. 2016 14:15 - 16:00, HW536

17. november får vi besøk av Ingrid Lossius Falkum og Franziska Köder fra CSMN.

Ved hjelp av en eye-tracker har de undersøkt hvordan barn forstår og tilegner seg metonymer

Tid og sted: 20. okt. 2016 14:15 - 16:00, HW536

Francisco Pons fra Psykologisk institutt (PSI) kommer til oss for å snakke om sine nyeste data på hvordan barn forstår følelser, og han vil introdusere Test of Emotion Comprehension (TEC). 

Foredraget vil være på engelsk, og det er åpent for alle. 

Tid og sted: 22. sep. 2016 14:15 - 16:00, HW536

Helene Killmer og Ingeborg Ribu vil presentere sine doktorgradsprosjekter i klinisk lingvistikk 22. september. 

Tid og sted: 26. mai 2016 14:15 - 16:00, HW536

Konferansen International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA) avholdes i år i Halifax, Canada, 15.-18. juni 2016. Vi har fått godkjent hele fire innlegg fra forskergruppa, alle som muntlige presentasjoner, og vil prøvekjøre to av presentasjonene på dette forummøtet:

1) N-LARSP: Adaption of the LARSP profile chart to Norwegian

2) Cross-linguistic adaptations of The Comprehensive Aphasia Test: challenges and solutions

 

Tid og sted: 14. apr. 2016 14:15 - 16:00, HW536

Logoped Marianne Klem fra Statped sørøst vil presentere funn fra doktoravhandlingen sin, om hvordan kartleggingsverktøyet Språk4 kan være grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos norske fireåringer.

Tid og sted: 4. apr. 2016 14:15 - 16:00, Henrik Wergelands hus, MultiLing meeting room 421

Associate professor Efstathia Soroli at the University of Lille (France) will present evidence from cross-linguistic research and eye tracking.

Her research bears on the experimental investigation of the relationship between language and cognition (semantics/syntax interface). She is particularly interested in spatial cognition research within a functional cross-linguistic (English, French, Greek) approach to language and acquired language disorders (aphasia) in monolingual and multilingual contexts.

Tid og sted: 17. mars 2016 14:15 - 16:00, HW536

Cand.paed. og stipendiat Anne Cathrine Thurmann-Moe kommer og vil fortelle om PhD-prosjektet sitt om barn med dysleksi.

Tid og sted: 11. feb. 2016 14:15 - 16:00, HW536

Logoped og stipendiat Hilda Sønsterud kommer og forteller om doktorgradsprosjektet Stammebehandling hva hjelper for hvem? 

Tid og sted: 26. nov. 2015 14:15 - 16:00, Rom 536, Henrik Wergelands hus

Postdoktor Valantis Fynandis ved Senter for flerspråklighet kommer til Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 26. november for å holde foredraget "Testing the Tense Underspecification Hypothesis: Evidence from Greek, Italian, and German"

Tid og sted: 12. nov. 2015 14:15 - 16:00, Rom 536, Henrik Wergelands hus

Stipendiat Yeșim Sevinç ved Senter for flerspråklighet kommer til Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 12. november for å holde foredraget "Language anxiety across generations, across disciplines: Implications for the relation between bilingual speech, anxiety and physiology".

Tid og sted: 29. okt. 2015 14:15 - 16:00, Rom 536, Henrik Wergelands hus

Postdoktor Magnhild Selås ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen, kommer til Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse den 29. oktober for å holde foredraget "Funn frå ei undersøking av språket hos barn med Noonan syndrom".

Tid og sted: 28. mai 2015 14:15 - 16:00, Rom 536, Henrik Wergelands hus

Postdoktor Gözde Mercan ved Senter for flerspråklighet kommer til Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 28. mai for å holde foredraget "The representation of (morpho-)syntax in bilingual minds".