English version of this page

Arrangementer

Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved ILN består av forskere og stipendiater ved ILN og enkeltforskere fra andre, samarbeidende institusjoner. Vi arrangerer Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse omtrent en gang i måneden, vanligvis torsdager kl. 14:15.

Om du vil få informasjon om arrangementene på e-post, kan du melde deg på e-postlista vår.

Arkiv for perioden 2005-2014

Tidligere

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, ansikt, frisyre, smil.
Tid og sted: 27. feb. 2020 14:1516:00, HWH 536

Junyi Yang er stipendiat ved Utdanningsvitenskapelig fakultet, hvor hun er medlem av forskergruppa Tekstforståelse: utvikling, opplæring og multiple tekster (TextDIM).  Hun har bakgrunn som språklærer, og har en mastergrad i tidlig språklæring fra Universitetet i Øst-Finland. Yang jobber også som frivilling kinesisklærer på Kinsesisk skole i Norge 

Bildet kan inneholde: klær, ansikt, hår, øyenbryn, panne.
Tid: 16. jan. 2020 14:15

Maria Garraffa er førsteamanuensis ved Heriot - Watt University i Edinburgh, hvor hun underviser i språktilegnelse og språkvansker. I samarbeid med ledende forskere på feltet, inkluderer forskningen hennes utvikling av den første britiske psykologiske testen for å vudere lesning hos voksne med språkvansker, og en modell for å undersøke språkvansker hos barn og hos voksne med afasi etter slag. Forskningen hennes på flerspråklighet er fokusert rundt viktigheten av tidlig andrespråkstilegnelse hos innvandrere og personer som snakker nedarvingsspråk. Maria Garraffa er direktør for The language across lifespan lab, med base i Edinburgh og Malaysia.  Foredraget holdes på engelsk, og nedenfor følger et kort sammendrag - også på engelsk. 

Bilde av Tahreem Siddiqui
Tid og sted: 12. des. 2019 10:1512:00, MultiLings møterom 421, Henrik Wergelands hus

Torsdag 12. desember kommer Tahreem Ghazal Siddiqui for å presentere to studier av eldre sykehuspasienter. Siddiqui er stipendiat ved forskningsgruppa for Helsetjenesteforskning ved Ahus og Institutt for klinisk medisin på UiO, og i PhD-prosjektet sitt undersøker hun både kognitive effekter av medisiner og kommunikasjon mellom leger og eldre pasienter.

Bildet kan inneholde: mann, hår, ansikt, panne, øyenbryn.
Tid og sted: 5. des. 2019 14:1516:00, Møterommet på MultiLing

Maurits van den Noort er professor ved Kyung Hee University (Seoul), hvor han jobber i forskergruppa for smerte og nevrovitenskap. 

I desember kommer Maurits til klinisk forum for å presentere sin forskning på flerspråklighet og kognitiv kontroll.

Foredraget holdes på engelsk, derfor er også sammendraget nedenfor på engelsk. 

Bildet kan inneholde: briller, ansikt, hår, briller, hake.
Tid og sted: 14. nov. 2019 14:1516:00, MultiLing meeting room (421)

Sari Ylinen er forsker ved det utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Helsinki. Hun kommer til klinisk forum 14. November. 

Foredraget vil holdes på engelsk. 

Bilde av Gabrielle Weidemann
Tid og sted: 5. sep. 2019 14:1515:45, Henrik Wergelands Hus, MultiLing meeting room 421

Gabrielle Weidemann, førsteamanuensis i psykologi ved Western Sydney University, kommer til Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 5. september for å holde foredraget «The influence of word and object salience on word learning under ambiguous conditions». Arrangementet foregår på engelsk og er åpent for alle.

Tid: 6. juni 2019 14:1515:45

På Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 6. juni vil postdoktor ved MultiLing Kate Kuzmina presentere sin forskning på sammenhengene mellom språkferdigheter, kognitiv kontroll og effektene av psykolingvistiske egenskaper på bildebasert benevning av objekter hos personer med afasi.

Tid og sted: 21. mars 2019 14:1516:00, PAM 489

Julien Mayor er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO. Han kommer på Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse for å vise fram en ny kortversjon av foreldrerapporteringsskjemaet MacArthur-Bates Communicative Development Inventories.

Bilde av Liquan Liu
Tid og sted: 14. feb. 2019 14:1515:30, PA Munchs hus, rom 489

Vår nye Marie S. Curie-postdoktor Liquan Liu vil fortelle om sitt forskningsprosjekt ved MultiLing på Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse i februar.

Tid og sted: 22. nov. 2018 13:0016:30, Henrik Wergelands Hus, MultiLing Meeting Room 421

Vi inviterer til halvdags-symposium om språk og hjerne, med foredrag fra Annika Hultén (Aalto University), Kasper Boye (Københavns Universitet) og Thomas Bak (University of Edinburgh).

Portrait of Dr. Johanna Rendle-Short 
Tid og sted: 22. aug. 2018 12:1513:30, Henrik Wergelands Hus, MultiLings møterom 421

Johanna Rendle-Short, førsteamanuensis ved Australian National University, kommer til oss for å gi en gjesteforelesning om pragmatiske vansker hos barn diagnostisert med Asperger syndrom eller høyt-fungerende autisme.

Tid og sted: 24. mai 2018 14:1515:45, P.A. Munchs hus rom 489

24. mai kommer Melanie Kirmess til Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse. Hun vil presentere forskning på SunCIST, et program for rehabilitering for afasirammede etter hjerneslag, prøvd ut ved Sunnaas sykehus.

Tid og sted: 26. apr. 2018 14:1515:45, Mutliling Meeting room (4th floor)

Til møte i Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 26. april kommer postdoktor Valantis Fyndanis ved MultiLing og masterstudent ved ILN, Sarah Cameron. De har sett etter kognitive fordeler ved flerspråklighet hos norske akademikere.

Tid og sted: 12. apr. 2018 14:1516:00, Henrik Wergelands hus, rom 536

Torsdag 12. april får vi besøk av Natalia Kartushina, postdoktor ved Psykologisk Institutt. Hun forsker på tidlig språkutvikling, og hos oss vil hun diskutere hvordan akustisk variasjon i input fra ulike talere eller fra en og samme taler kan være til hjelp eller hinder for fonologisk utvikling i et førstespråk eller andrespråk.

Tid og sted: 16. nov. 2017 14:1516:00, HW536

Stipendiat Siri Steffensen Bratlie og professor Janne von Koss Torkildsen ved Institutt for spesialpedagogikk kommer til oss for å presentere et nytt digitalt opplegg for stimulering av ordforrådet til barn i småskolen.

Tid og sted: 26. okt. 2017 14:1516:00, HW536

Kate Kuzmina og Leena Maria Heikkola ble ansatt på MultiLing før sommeren for å jobbe på det nye prosjektet om studier av flerspråklig afasi.

Tid og sted: 28. sep. 2017 14:1516:00, MultiLings møterom (421), Henrik Wergelands hus

Julien Mayor er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO. Han kommer til oss for å snakke om barns tidlige språkutvikling.

Tid og sted: 8. juni 2017 14:1516:00, HW 536

Til vårens siste kliniske forum får vi besøk fra Anne M. Frank og Kirsten Meyer Bjerkan fra Statped som vil presentere sitt arbeid med å tilpasse og tilrettelegge et logopedisk kartleggingsverktøy for norsk.

Verktøyet er utviklet av prof. Annette Fox-Boyer, Europäische Fachhochschule (EUFH), Rostock, for tysk. Arbeidet gjøres i samarbeid med professor Fox-Boyer.

Tid og sted: 1. juni 2017 14:1516:00, Rom 536, Henrik Wergelands hus

Medlemmer fra forskergruppen skal holde muntlige innlegg på ISB. Hanne Gram Simonsen, Marianne Lind, Ingeborg Ribu, Malene Bøyum og Jan Svennevig  skal snakke om Lexical access in a bilingual speaker with dementia: changes over time og Mira Goral og Monica Norvik Knoph skal bidra på et symposium om Communication disorders in migrants and refugees hvor de skal snakke om Assessment of multilingual speakers with aphasia.

Vi er så heldige å få høre innleggene.

Tid og sted: 18. mai 2017 14:1516:00, Rom 536, Henrik Wergelands hus

Jan de Jong fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Amsterdam kommer på besøk for å presentere sin forskning på barn med spesifikke språkvansker. 

Tid og sted: 6. apr. 2017 14:1516:00, Rom 536, Henrik Wergelands hus

6. april får Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse besøk av Helene Fulland fra Statped, som i høst forsvarte sin doktoravhandling med tittelen: Language minority children's perspectives on being bilingual - On 'bilanguagers' and their sensitivity towards complexity.

Tid og sted: 16. mars 2017 14:1516:00, Rom 536, Henrik Wergelands hus

Dr. Anthony Pak Hin Kong kommer til oss 16. mars for å presentere en nyopprettet database for tale og gester (Database of Speech and GEsture - DoSaGE), og diskutere forskjeller i gestbruk mellom amerikanske og kinesiske informanter med og uten afasi.

Tid og sted: 1. des. 2016 14:1516:00, HW536

Til årets siste forummøte, får vi besøk av Helena Oosthuizen og Frenette Southwood fra Stellenbosch Unversity i Sør-Afrika Som vil snakke om kartlegging av flerspråklige barn i Sørafrika.

 

Tid og sted: 17. nov. 2016 14:1516:00, HW536

17. november får vi besøk av Ingrid Lossius Falkum og Franziska Köder fra CSMN.

Ved hjelp av en eye-tracker har de undersøkt hvordan barn forstår og tilegner seg metonymer

Tid og sted: 20. okt. 2016 14:1516:00, HW536

Francisco Pons fra Psykologisk institutt (PSI) kommer til oss for å snakke om sine nyeste data på hvordan barn forstår følelser, og han vil introdusere Test of Emotion Comprehension (TEC). 

Foredraget vil være på engelsk, og det er åpent for alle.