English version of this page

Arrangementer

Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved ILN består av forskere og stipendiater ved ILN og enkeltforskere fra andre, samarbeidende institusjoner. Vi arrangerer Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse omtrent en gang i måneden, vanligvis torsdager kl. 14:15.

Om du vil få informasjon om arrangementene på e-post, kan du melde deg på e-postlista vår.

Se også tidligere arrangementer fra forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse i perioden 2005 til 2020. 

Tidligere

En kvinne i rød topp smiler og skriver på en tavle
Tid og sted: 25. nov. 2022 15:0016:00, MultiLing Møterom (421)

Titia Benders er amanuensis i lingvistikk (med vekt på fonetikk) ved Universitetet i Amsterdam. Det var også her hun avla sin doktorgrad. I tillegg har hun jobbet som postdoktor ved Radboud University i Nijmegen, forelest i psykologi ved Newcastle University, Australia, og tilbragt 7 år som (første)amanuensis ved institutt for lingvistikk på Macquarie University, Australia. Her var hun også nestleder for the Child Language Lab.

Benders forsker på utviklingen av fonologiske representasjoner knyttet til persepsjon, produksjon og input. Hennes hovedinteresse er tilegnelse av segmentale og prosodiske representasjoner hos barn i aldersspennet 6 måneder til 6 år. Hun ser på både enspråklige og flerspråklige barn, og barn med og uten hørselstap eller utviklingsmessig språkforstyrrelse. I tillegg forsker hun på lingvistiske og emosjonelle trekk ved barnerettet tale hos begge foreldre. Benders' forskning tar i bruk teknikker fra fonetikk, utviklingspsykologi og oppdaterte statistiske metoder.

mann med mørk hår og blå genser
Tid og sted: 3. nov. 2022 13:0014:00, online

Dr. Liquan Liu er førstelektor ved Western Sydney University. Her er han tilknyttet MARCS Babylab, hvor han forsker på de flerdimensjonale virkningene av flerspråklighet, multiracialisme og multikulturalisme på utvikling i tidlig barndom, og forholdet mellom interne faktorer (for eksempel læringsmekanismer, utviklingsforstyrrelser og forsinkelser) og eksterne faktorer (for eksempel læringsmiljø).

Foredraget holdes på engelsk. For sammendrag, se den engelske siden.

kvinne med rød sjorte og man med blå sjorte - både smiler
Tid og sted: 1. nov. 2022 14:1515:15, online & HWH: Møterom 536

 

Qingyuan Gardner er postdoktor ved Senter for Flerspråklighet (MultiLing). Hun ble ansatt i oktober 2021, og jobber på  FRIPRO-prosjektet "Machine Learning Aphasia" sammen med prosjektleder Valantis Fyndanis. Prosjektet skal undersøke morfosyntaktisk produksjon hos personer med afasi som følge av en hjerneslag. Qingyuan har en Ph.d. i psykologi fra University of Edinburgh.

Valantis Fyndanis er amanuensis i psykolingvistikk/neurolingvistikk ved Department of Rehabilitation Sciences at the Cyprus University of Technology, Kypros og forsker ved MultiLing Senter ved Universitetet i Oslo. Tidligere har han vært ansatt som førsteamanuensis på Long Island University i USA, postdoktor ved MultiLing, Marie Curie-stipendiat på University of Potsdam, Tyskland samt forsker og foreleser i Hellas og Italia. Hans ekspertiseområder er språkvansker hos voksne og to-/flerspråklighet. For øyeblikket er han hovedforsker på FRIPRO-prosjektet "Machine Learning Aphasia".

Foredraget holdes på engelsk. For sammendrag, se den engelske siden.

En smilende dame på et kontor
Tid og sted: 20. sep. 2022 14:1515:15, MultiLing møterom HWH421

Clara D. Martin er professor ved BCBL (Basque Center on Cognition, Brain and Language) i San Sebastián i Spania, der hun leder forskergruppa "Speech and Bilingualism". Her utforsker de persepsjon og produksjon av både morsmål og fremmedspråk, med et særskilt fokus på språkinteraksjon i den tospråklige hjernen, hvordan vi lærer å oppfatte og produsere nye språklyder og ord, og hvordan disse prosessene kan optimaliseres.

Foredraget holdes på engelsk. For sammendrag, se den engelske siden.

En kvinne smiler til kameraet
Tid og sted: 25. aug. 2022 14:1515:15, MultiLing møterom HWH421

Anne Marte er stipendiat ved MulitLing, og er en del av det nordiske samarbeidsprosjektet TEFLON. Hun har en mastergrad i språkstudier fra lærerutdanningen ved NTNU i Trondheim fra 2019. De akademiske interessene hennes inkluderer psykolingvistikk og andrespråkstilegnelse, i tillegg til en økende interesse for språkteknologi. 

En mann i hvit skjorte ser i kameraet
Tid og sted: 31. mai 2022 14:1515:15, HWH 536

Curtis er forskningsdatakoordinator ved Universitetet i Cambridge, og i tillegg forsker han på flerspråklighet og nevrologisk mangfold - særlig interaksjonen mellom flerspråklighet og oppmerksomhetsnivå hos barn. Curtis har PhD i psykolingvistikk og mastergrad i teoretisk og anvendt lingvistikk fra Cambridge. For tiden er han tilknyttet prosjektet "Better attention, better communication? How ADHD and multilingualism influence children's pragmatic development". Foredraget vil holdes på engelsk. 

A woman with blond hair smiles
Tid og sted: 19. mai 2022 14:1515:15, HWH 536

Mary Beth er førsteårs PhD-stipendiat ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK). Hun jobber under veiledning av Ingrid Lossius Falkum (som en del av DEVCOM-prosjektet) og doktorgraden hennes handler om den bokstavelige skjevheten i barns figurative språkutvikling. Mary Beth har en MAS fra University of Basel og har nylig sluttet seg til akademia igjen etter å ha jobbet som Senior Science Advisor for NZ Department of Conservation.

Foredraget vil holdes på engelsk.

En kvinne med blondt hår og en kvinne med brunt hår smiler til kameraet
Tid og sted: 21. apr. 2022 14:1515:15, HWH 421

Monica Norvik er logoped MNLL og ph.d. i lingvistikk fra UiO. Hun jobber i afasiteamet, Statped og ved MultiLing - Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo, og i tillegg ved Institutt for språk og litteratur, NTNU. E-post: monica.norvik@iln.uio.no

Hanne Gram Simonsen er professor emeritus i lingvistikk ved MultiLing - Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo, og arbeider med språkutvikling hos barn og språkavvik hos barn og voksne. E-post: h.g.simonsen@iln.uio.no

Foredraget vil bli holdt på norsk.

En kvinne smiler til kameraet
Tid og sted: 31. mars 2022 14:1515:15, HWH 536

Doktorgradsstipendiat Sarah Cameron presenterer prosjektet sitt, der hun vil undersøke følgende: Kan personer som tilegner seg norsk som andrespråk oppnå morfosyntaktisk prosessering som minner om den hos morsmålstalere? Er prosesseringen hos nybegynnere annerledes enn hos viderekommende innlærere? Endrer disse mønstrene seg over tid? Og hvilke faktorer kan føre til en mer morsmålsnær grammatikkprosessering i et andrespråk?

Foredraget vil holdes på engelsk.

En kvinne med blondt hår og briller og en kvinne med brunt hår smiler til kameraet
Tid og sted: 28. feb. 2022 14:1515:10, Online

Christiane Lingås Haukedal og Ingeborg Sophie Ribu er førsteamanuenser i spesialpedagogikk ved OsloMet. Christiane har doktorgrad fra ISP, der hun skrev en avhandling om sammenhengen mellom språkferdigheter og livskvalitet hos barn og unge som har ulike grader av hørselstap. Ingeborg skrev sin doktoravhandling om språkvansker hos personer med demens ved ILN. De kommer til klinisk forum for å snakke om, og få innspill til, et nytt forskningsprosjekt om språkkartlegging og livskvalitet hos ungdom og unge voksne med utviklingsmessige språkforstyrrelser. Foredraget holdes på norsk.

NB! Merk at arrangementet denne gangen vil avholdes på en mandag.

Kvinne i blå kjole smiler til kameraet
Tid og sted: 27. jan. 2022 14:1515:15, online

Franziska Köder er forsker og lab sjef i MultiLings sosiokognitive lab. Hun har doktorgrad i eksperimentell psykolingvistikk (Universitetet i Groningen) og MA i tysk lingvistikk og filosofi (Universitetet i Heidelberg). Hennes interesser ligger i barns pragmatiske og semantiske utvikling, med spesielt fokus på flerspråklighet og atypisk utvikling. Hun er for tiden leder for prosjektet  "Better attention, better communication? How ADHD and multilingualism influence children’s pragmatic development", finansiert av Forskningsrådet.

Franziska vil holde foredraget på engelsk.

Bildet kan inneholde: briller, panne, ansikt, briller, hode.
Tid og sted: 25. nov. 2021 14:1515:15, online

Audun er doktorgradsstipendiat ved MultiLing, Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn i psykologi og som barnehagepedagog. Auduns forskninginteresser dreier seg om kognitiv utvikling hos små barn, spesielt språktilegnelse, og hvordan input fra miljøet har betydning for språkutvikling i de første leveårene.

Audun vil holde foredraget på engelsk.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, smil, hode.
Tid og sted: 28. okt. 2021 14:1515:15, online

Helena arbetar som forskare (postdoktor) vid Högskolan i Halmstad, Sverige. Med en bakgrund i datalingvistik och handikappvetenskap har hon specialiserat sig på frågor om afasi, identitet och narrativt aktörskap.

Helenas föreläsning hålls på engelska.

Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, smil, leppe.
Tid og sted: 30. sep. 2021 14:1515:15, P.A. Munchs hus: Seminarrom 360

Ane er doktorgradsstipendiat på institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitet i Oslo (UiO), hun er også tilknyttet MultiLing. Ane har en master i lingvistikk fra UiO. Tidligere har hun jobbet som forskningsassistent på ulike prosjekter, hvor hun primært har samlet inn data med deltagere i alderen spedbarn til voksne.

Ane vil holde foredraget på engelsk. 

Bildet av Michelle White
Tid og sted: 26. aug. 2021 14:1515:15, online

Michelle har en forskningsmaster fra European Masters in Clinical Linguistics (University of Groningen) og en doktorgrad fra Stellenbosch University. Siden doktorgraden hennes har hun jobbet som postdoc på University of Cape Town, og har vært del av et team som tilpasser barns språkvurderinger til seks sørafrikanske språk. Michelle vil starte som postdoc på MultiLing senere i år.

Michelle vil holde foredraget på engelsk. 

Bildet kan inneholde: person, klær, panne, ansikt, nese.
Tid: 27. mai 2021 14:1515:15

Dr Suzanne Beeke er førsteamanuensis i avdelingen for psykologi og språkvitenskap ved University College London, og hun er kvalifisert logoped. Hennes forskning fokuserer på kommunikasjonsvansker hos voksne med afasi etter hjerneslag, traumatisk hjerneskade og demens, og spesielt effekten av disse på hverdagssamtaler i hjemmet og i helsevesenet. Hun ledet teamet som utviklet Better Conversations with Aphasia (@BCAphasia), et gratis opplæringsprogram for e-læring og kommunikasjon for logopeder til å bruke med personer med afasi og deres familiemedlemmer (https://extend.ucl.ac.uk/). Hun var en del av den Nottingham-baserte NIHR HR&DS-finansierte VOICE Study, som utviklet en kommunikasjonstrening for helsepersonell som interagerer med personer med demens på akutte sykehusavdelinger (@voice_study).

Suzanne Beeke holder foredraget på engelsk.

Bildet kan inneholde: smil, kinn, leppe, øyenbryn, øyevipper.
Tid: 29. apr. 2021 14:1515:15

Mia Cecilie Heller er seniorrådgiver ved Statped, avdeling språk/tale. Hun har doktorgrad i pedagogisk psykologi (fra Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk) og har tidligere jobbet som universitetslektor (Institutt for spesialpedagogikk, UiO) og som pedagogisk-psykologisk rådgiver (Oslo PPT). Forskningsinteressene hennes inkluderer språkutvikling hos flerspråklige barn, utviklingsmessige språkforstyrrelser og tiltak som kan fremme barns språklæring i skolen.

Mia Cecilie Heller holder foredraget på norsk.

Bildet kan inneholde: smil, erme, flash-fotografering, gest, stil.
Tid og sted: 25. mars 2021 14:1515:15, online

Natalia Kartushina er førsteamanuensis i psykolingvistikk, og begynte å jobbe ved MultiLing i desember i 2020. Hun har doktorgrad i eksperimentell psykolingvistikk (fra Universitetet i Genève) og har tidligere jobbet som postdoktor ved BCBL (Spania), og BabyLing (Psykologisk Institutt, UiO).  Forskningsinteressene hennes inkluderer fonologisk/leksikalsk tilegnelse i første- og andrespråk, og hvordan miljøet påvirker språklæring.

Bildet kan inneholde: person, hår, smil, leppe, frisyre.
Tid og sted: 25. feb. 2021 14:1515:15, online

Kristen Schroeder er postdoktor ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFFIK), og begynte ved Universitetet i Oslo i desember 2020. Kristen utvikler prosjektet «Kreativitet og konvensjon i pragmatisk utvikling» i samarbeid med Ingrid Lossius Falkum og med støtte fra Norges Forskningsråd. Prosjektet studerer pragmatisk utvikling hos barn med typisk utvikling og med autismespekterforstyrrelser (ASF). Kristen har en master- og doktorgrad i kognitiv vitenskap og språk fra Universitetet i Barcelona.

Foredraget holdes på engelsk.

Bildet kan inneholde: topp, hår, leppe, kinn, brun.
Tid og sted: 26. jan. 2021 16:1517:15, online

Ellisiv har en BA og MA i lingvistikk fra Universitetet i Oslo, og fullførte MA-oppgaven sin høsten 2020. Hun jobber nå ved Biblioteksentralen som markedsføringskonsulent, med fokus på kommunikasjon med norske forlag.