Språkkartlegging

Fagfolk (logopeder, språkforskere, psykologer og andre) som undersøker språk- og taleferdigheter hos barn og voksne, bruker forskjellige tester og andre typer kartleggingsmateriell for å avdekke hva den enkelte person mestrer i ulike situasjoner. Her finner du korte presentasjoner av noen språk- og taletester som vi har vært med på å utvikle.

Kartlegging ved språk- og talevansker hos voksne

Kartlegging av språk hos barn

Forskning vi har publisert om språkkartlegging kan du finne her.

Publisert 5. des. 2011 15:31 - Sist endret 11. jan. 2022 14:05