English version of this page

Personer

Søk etter ansatte ved MultiLing

Personer 1 - 48 av 48
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Hanna Solberg Andresen Andresen, Hanna Solberg Stipendiat h.s.andresen@iln.uio.no lingvistikk, konseptuell transfer, andrespråksforskning, flerspråklighet, Norsk som andrespråk
Bilde av Jannis  Androutsopoulos Androutsopoulos, Jannis Professor II (+49) 40 42838-7461 jannis.androutsopoulos@uni-hamburg.de Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Mediert kommunikasjon, Språk i media, Språk på internett
Bilde av Maimu Berezkina Berezkina, Maimu maimu.berezkina@iln.uio.no Flerspråklighet, Lingvistiske landskap
Bilde av Mina Finstad Berg Berg, Mina Finstad Vitenskapelig assistent 95763479 m.f.berg@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Nordisk språk, Språkvitenskap, Flerspråklighet
Bilde av Malene Bøyum Bøyum, Malene Vitenskapelig assistent +47-95872116 malene.boyum@iln.uio.no Flerspråklighet, Psykolingvistikk, Klinisk lingvistikk, Lingvistikk, Språkvitenskap
Bilde av Diana Maria Camps Camps, Diana Maria Stipendiat +47-22844271 d.m.camps@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av André Nilsson Dannevig Dannevig, André Nilsson Vitenskapelig assistent a.n.dannevig@iln.uio.no Lingvistikk, Sosiolingvistikk, Norsk som andrespråk, NOAS, Andrespråkstilegnelse, Andrespråkslæring og -undervisning
Bilde av Haley De Korne De Korne, Haley Postdoktor h.d.korne@iln.uio.no
Bilde av Valantis Fyndanis Fyndanis, Valantis Postdoktor (+47) 228 44295 valantis.fyndanis@iln.uio.no Psykolingvistikk, Flerspråklighet, Nevrolingvistikk, Afasi
Bilde av Anne Golden Golden, Anne Professor +47-22854291 +47-90939590 anne.golden@iln.uio.no Transfer, Andrespråkslæring, Norsk som andrespråk, Lærebokspråk, Andrespråkskorpus, Narrativer, Litterasitet, Ordforråd, Metaforer, Grammatikk, Kreolstudier
Bilde av Kellie Goncalves Goncalves, Kellie Postdoktor kellie.goncalves@iln.uio.no Mobilitet, Opplevelsesturisme, ELF, Språkpolitikk, Globalisering, Semiotiske landskap, Tjenestearbeid, Diskursanalyse, Samfunnsgeografi, Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Identitet, Interkulturell kommunikasjon, Flerspråklige arbeidsplasser og blåsnipparbeidsplasser
Bilde av Mira Goral Goral, Mira Professor II mira.goral@iln.uio.no Flerspråklighet, Afasi
Bilde av Jessica Pedersen Belisle Hansen Hansen, Jessica Pedersen Belisle Stipendiat 97965597 j.p.b.hansen@iln.uio.no
Bilde av Pernille Hansen Hansen, Pernille Postdoktor +47-22857179 99774337 99774337 pernille.hansen@iln.uio.no Psykolingvistikk, Språktilegnelse, Flerspråklighet, Kognitiv lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Språkvitenskap, Lingvistikk
Bilde av Leena Maria Heikkola Heikkola, Leena Maria Postdoktor l.m.heikkola@iln.uio.no multippel sklerose, Uttale, Andrespråkslæring og -undervisning, Italiensk, Nevrolingvistikk, Norsk, Klinisk lingvistikk, Finsk, Fonetikk/fonologi, Flerspråklighet, Afasi
Bilde av Janne Bondi Johannessen Johannessen, Janne Bondi Professor +47-22856814 92896634 +47 928 966 34 j.b.johannessen@iln.uio.no Språkteknologi, Lingvistikk, Grammatikk, Nordisk språk, Flerspråklighet, Talespråk, Dialektologi
Bilde av Elina Kangas Kangas, Elina +47-22856738 elina.kangas@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Sofiya Khayitova Khayitova, Sofiya Vitenskapelig assistent +47 908 15 869 sofiya.khayitova@ilos.uio.no Nordisk språk, Lingvistikk, Flerspråklighet, Språkendring, Språkkontakt, Sosiolingvistikk, Russisk, Språktilegnelse
Bilde av Helene Killmer Killmer, Helene Stipendiat +47 939 54 136 helene.killmer@iln.uio.no Klinisk lingvistikk, Psykolingvistikk, Samtaleforskning, Afasi
Bilde av Monica Norvik Knoph Knoph, Monica Norvik Forsker +47 22 84 49 08 +47 91721595 monica.knoph@iln.uio.no Flerspråklighet, Kartlegging, Logopedi, Afasi, Klinisk lingvistikk
Bilde av Kamilla Kraft Kraft, Kamilla +47-22844279 kamilla.kraft@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Ekaterina Kuzmina Kuzmina, Ekaterina Postdoktor ekaterina.kuzmina@iln.uio.no Kognitiv kontroll, Kognitiv screening, Flerspråklighet, Afasi
Bilde av Anne Marie Landmark Landmark, Anne Marie Postdoktor +47-22856113 +47-41259131 a.m.landmark@iln.uio.no Språkvitenskap, Norsk som andrespråk, Sosiolingvistikk, Samtaleforskning, Kommunikasjon, Flerspråklighet
Bilde av Pia Lane Lane, Pia Professor +47-22845695 p.m.j.lane@iln.uio.no Minoritetsspråkspolitikk, Sosiolingvistikk, Diskursanalyse, Flerspråklighet, Kodeveksling, Språkteknologi
Bilde av Elizabeth Lanza Lanza, Elizabeth Professor, Senterleder +47 22 85 67 51 elizabeth.lanza@iln.uio.no Tospråklighet, Flerspråklighet, Diskursanalyse, Sosiolingvistikk, Kulturelt mangfold, Språkkontakt, Samtaleforskning, Narrativer
Bilde av Kristin Vold Lexander Lexander, Kristin Vold Postdoktor +47-22854790 +47-93224317 k.v.lexander@iln.uio.no tekstmeldinger, identitet, Flerspråklighet, literacy practices, språkpolitikk, wolof, digital kommunikasjon, Senegal, Kodeveksling, flerspråklige familier
Bilde av Marianne Lind Lind, Marianne Forsker Flerspråklighet, Klinisk lingvistikk, Afasi
Bilde av Rafael Lomeu Lomeu, Rafael Stipendiat r.l.gomes@iln.uio.no Flerspråklighet, Ideologi, Identitet, Migrasjon, Transnasjonalisme
Bilde av Alexander Kristoffersen Lykke Lykke, Alexander Kristoffersen Doktorgradsstipendiat a.k.lykke@iln.uio.no Lingvistikk, Språkvitenskap, Amerika-norsk, Fonologi, Morfologi, Språkendring, Nedarvingsspråk, Historisk Språkvitenskap, Norrønt språk, Syntaks
Bilde av Kristin Myklestu Myklestu, Kristin Forsker + 977 61 639 kristin.myklestu@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Norsk språk, Språk og litteratur
Bilde av Elisabeth Maria Neuhaus Neuhaus, Elisabeth Maria Førstekonsulent +47-22844237 98635585 +47-98635585 e.m.neuhaus@iln.uio.no Årsrapport, Forskningsadministrasjon, Internkommunikasjon, Kommunikasjon, Sentre for fremragende forskning (SFF), Arrangementer
Bilde av Maria Antonina Obojska Obojska, Maria Antonina Stipendiat m.a.obojska@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Toril Opsahl Opsahl, Toril Førsteamanuensis +47 22 85 82 19 toril.opsahl@iln.uio.no Norsk språk, Språkvitenskap, Samtaleforskning, Sosiolingvistikk, Leksikografi, Norsk som andrespråk, Flerspråklig praksis
Bilde av Mari Camilla Risdal  Otnes Otnes, Mari Camilla Risdal Administrativ leder 228 56883 +47 482 76 928 m.c.r.otnes@iln.uio.no Sentre for fremragende forskning (SFF), Forskningssamarbeid, Forskerskole, Administrativ ledelse, Økonomistyring
Bilde av Veronica Pajaro Pajaro, Veronica +47-22854740 45090960 (+47) 450 90 960 veronica.pajaro@iln.uio.no Flerspråklighet, Diskursanalyse, Narrativer, Samtaleforskning, Interaksjonell sosiolingvistikk, Doktorgradsutdanning
Bilde av Aneta Pavlenko Pavlenko, Aneta Professor II aneta.pavlenko@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Alastair Pennycook Pennycook, Alastair Professor II alastair.pennycook@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Judith Purkarthofer Purkarthofer, Judith Postdoktor judith.purkarthofer@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Ingeborg Sophie Bjønness Ribu Ribu, Ingeborg Sophie Bjønness Stipendiat i.s.b.ribu@iln.uio.no Psykolingvistikk, Språkvitenskap, Klinisk lingvistikk, Demens, Alzheimer’s disease, Lingvistikk
Bilde av Else Ryen Ryen, Else Førsteamanuensis emerita else.ryen@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Flerspråklighet, Fagspråk, Andrespråkslæring, Grammatikk
Bilde av Unn Røyneland Røyneland, Unn Professor, Nestleiar ved MultiLing +47-22844037 +47-93831064 unn.royneland@iln.uio.no Språkvitenskap, Norsk språk, Nordisk språk, Språkhistorie, Nynorsk skriftkultur, Sosiolingvistikk, Dialektologi, Språknormering
Bilde av Yesim Sevinc Sevinc, Yesim Research Fellow yesim.sevinc@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Hanne Gram Simonsen Simonsen, Hanne Gram Professor Emeritus +4722854182 +4790128109 h.g.simonsen@iln.uio.no Språkvitenskap, Barns språktilegnelse, Lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Kognitiv lingvistikk, Afasi, Språkpsykologi, Fonetikk, Fonologi
Bilde av Bente Ailin Svendsen Svendsen, Bente Ailin Professor +47-22856966 97562138 +47- 97562138 b.a.svendsen@iln.uio.no Sosiolingvistikk, Andrespråkstilegnelse, Norsk som andrespråk, Flerspråklighet, Discourse Analysis, Nordisk språk, Tospråklighet
Bilde av Jan Svennevig Svennevig, Jan Professor +47-22856148 jan.svennevig@iln.uio.no Nordisk språk, Tekstvitenskap, Kommunikasjon, Retorikk
Bilde av Jorunn Simonsen Thingnes Thingnes, Jorunn Simonsen Stipendiat 95098951 j.s.thingnes@iln.uio.no Norsk språk, Lingvistikk, Språkvitenskap, Flerspråklighet, Nynorsk skriftkultur, Spåkforvaltning, Sosiolingvistikk
Bilde av Ingebjørg Tonne Tonne, Ingebjørg Professor 22856766 ingebjorg.tonne@iln.uio.no Grammatikk, Kontrastiv lingvistikk, Norsk som andrespråk, Språkvitenskap, Norsk språk, Tospråklighet, Literacy
Bilde av Yvonne Wilhelmina Henriëtte Van Baal Van Baal, Yvonne Wilhelmina Henriëtte Stipendiat y.w.h.v.baal@iln.uio.no Lingvistikk, Språkvitenskap, Amerika-norsk, Arvespråk, Syntaks