English version of this page

Personer

Søk etter ansatte ved MultiLing

Personer 1 - 48 av 48
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Hanna Solberg Andresen Andresen, Hanna Solberg Stipendiat h.s.andresen@iln.uio.no Norsk som andrespråk, andrespråksforskning, flerspråklighet, konseptuell transfer, lingvistikk
Bilde av Jannis  Androutsopoulos Androutsopoulos, Jannis Professor II (+49) 40 42838-7461 jannis.androutsopoulos@uni-hamburg.de Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Mediert kommunikasjon, Språk i media, Språk på internett
Bilde av Maimu Berezkina Berezkina, Maimu maimu.berezkina@iln.uio.no Flerspråklighet, Lingvistiske landskap
Bilde av Mina Finstad Berg Berg, Mina Finstad Vitenskapelig assistent 95763479 m.f.berg@iln.uio.no Språkvitenskap, Nordisk språk, Norsk som andrespråk, Flerspråklighet
Bilde av Malene Bøyum Bøyum, Malene Vitenskapelig assistent +47-95872116 malene.boyum@iln.uio.no Lingvistikk, Psykolingvistikk, Språkvitenskap, Flerspråklighet, Klinisk lingvistikk
Bilde av Diana Maria Camps Camps, Diana Maria Stipendiat +47-22844271 d.m.camps@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av André Nilsson Dannevig Dannevig, André Nilsson Universitetslektor a.n.dannevig@iln.uio.no Lingvistikk, Sosiolingvistikk, Norsk som andrespråk, NOAS, Andrespråkstilegnelse, Andrespråkslæring og -undervisning
Bilde av Haley De Korne De Korne, Haley Postdoktor h.d.korne@iln.uio.no
Bilde av Valantis Fyndanis Fyndanis, Valantis Postdoktor (+47) 228 44295 valantis.fyndanis@iln.uio.no Psykolingvistikk, Nevrolingvistikk, Flerspråklighet, Afasi
Bilde av Anne Golden Golden, Anne Professor +47-22854291 +47-90939590 anne.golden@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Andrespråkslæring, Litterasitet, Narrativer, Ordforråd, Metaforer, Grammatikk, Lærebokspråk, Transfer, Andrespråkskorpus, Kreolstudier
Bilde av Kellie Goncalves Goncalves, Kellie Postdoktor kellie.goncalves@iln.uio.no Sosiolingvistikk, Globalisering, Mobilitet, Samfunnsgeografi, Diskursanalyse, Flerspråklighet, Interkulturell kommunikasjon, ELF, Flerspråklige arbeidsplasser og blåsnipparbeidsplasser, Tjenestearbeid, Opplevelsesturisme, Semiotiske landskap, Språkpolitikk, Identitet
Bilde av Mira Goral Goral, Mira Professor II mira.goral@iln.uio.no Flerspråklighet, Afasi
Bilde av Hana Gustafsson Gustafsson, Hana Postdoktor hana.gustafsson@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Jessica Pedersen Belisle Hansen Hansen, Jessica Pedersen Belisle Stipendiat 97965597 j.p.b.hansen@iln.uio.no
Bilde av Pernille Hansen Hansen, Pernille Postdoktor +47-22857179 99774337 99774337 pernille.hansen@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Psykolingvistikk, Klinisk lingvistikk, Språktilegnelse, Flerspråklighet, Kognitiv lingvistikk
Bilde av Leena Maria Heikkola Heikkola, Leena Maria Postdoktor l.m.heikkola@iln.uio.no Nevrolingvistikk, Afasi, Klinisk lingvistikk, multippel sklerose, Flerspråklighet, Andrespråkslæring og -undervisning, Fonetikk/fonologi, Uttale, Finsk, Norsk, Italiensk
Bilde av Janne Bondi Johannessen Johannessen, Janne Bondi Professor +47-22856814 92896634 +47 928 966 34 j.b.johannessen@iln.uio.no Språkteknologi, Lingvistikk, Grammatikk, Nordisk språk, Flerspråklighet, Talespråk, Dialektologi
Bilde av Sofiya Khayitova Khayitova, Sofiya Vitenskapelig assistent +47 908 15 869 sofiya.khayitova@ilos.uio.no Nordisk språk, Lingvistikk, Flerspråklighet, Språkendring, Språkkontakt, Sosiolingvistikk, Russisk, Språktilegnelse
Bilde av Helene Killmer Killmer, Helene Stipendiat +47 939 54 136 helene.killmer@iln.uio.no Klinisk lingvistikk, Afasi, Samtaleforskning, Psykolingvistikk
Bilde av Monica Norvik Knoph Knoph, Monica Norvik Forsker +47 22 84 49 08 +47 91721595 monica.knoph@iln.uio.no Afasi, Flerspråklighet, Kartlegging, Logopedi, Klinisk lingvistikk
Bilde av Kamilla Kraft Kraft, Kamilla +47-22844279 kamilla.kraft@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Ekaterina Kuzmina Kuzmina, Ekaterina Postdoktor ekaterina.kuzmina@iln.uio.no Afasi, Flerspråklighet, Kognitiv kontroll, Kognitiv screening
Bilde av Anne Marie Landmark Landmark, Anne Marie Postdoktor +47-22856113 +47-41259131 a.m.landmark@iln.uio.no Samtaleforskning, Flerspråklighet, Norsk som andrespråk, Kommunikasjon, Sosiolingvistikk, Språkvitenskap
Bilde av Pia Lane Lane, Pia Professor +47-22845695 p.m.j.lane@iln.uio.no Flerspråklighet, Minoritetsspråkspolitikk, Sosiolingvistikk, Diskursanalyse, Kodeveksling, Språkteknologi
Bilde av Elizabeth Lanza Lanza, Elizabeth Professor, Senterleder +47 22 85 67 51 elizabeth.lanza@iln.uio.no Tospråklighet, Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Kulturelt mangfold, Språkkontakt, Diskursanalyse, Samtaleforskning, Narrativer
Bilde av Kristin Vold Lexander Lexander, Kristin Vold Postdoktor +47-22854790 +47-93224317 k.v.lexander@iln.uio.no Flerspråklighet, digital kommunikasjon, tekstmeldinger, literacy practices, identitet, språkpolitikk, flerspråklige familier, wolof, Senegal, Kodeveksling
Bilde av Marianne Lind Lind, Marianne Forsker Flerspråklighet, Klinisk lingvistikk, Afasi
Bilde av Rafael Lomeu Lomeu, Rafael Stipendiat r.l.gomes@iln.uio.no Flerspråklighet, Ideologi, Identitet, Migrasjon, Transnasjonalisme
Bilde av Alexander Kristoffersen Lykke Lykke, Alexander Kristoffersen Stipendiat a.k.lykke@iln.uio.no Lingvistikk, Språkvitenskap, Språkendring, Amerika-norsk, Arvespråk, Historisk Språkvitenskap, Morfologi, Syntaks, Norrønt språk
Bilde av Kristin Myklestu Myklestu, Kristin Forsker + 977 61 639 kristin.myklestu@iln.uio.no Språk og litteratur, Norsk språk, Norsk som andrespråk, Flerspråklighet, Sosiolingvistikk
Bilde av Elisabeth Maria Neuhaus Neuhaus, Elisabeth Maria Førstekonsulent +47-22844237 98635585 +47-98635585 e.m.neuhaus@iln.uio.no Forskningsadministrasjon, Kommunikasjon, Arrangementer, Sentre for fremragende forskning (SFF), Årsrapport, Internkommunikasjon
Bilde av Maria Antonina Obojska Obojska, Maria Antonina Stipendiat m.a.obojska@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Toril Opsahl Opsahl, Toril Førsteamanuensis +47 22 85 82 19 toril.opsahl@iln.uio.no Språkvitenskap, Samtaleforskning, Sosiolingvistikk, Leksikografi, Norsk språk, Norsk som andrespråk, Flerspråklig praksis
Bilde av Mari Camilla Risdal  Otnes Otnes, Mari Camilla Risdal Administrativ leder 228 56883 +47 482 76 928 m.c.r.otnes@iln.uio.no Sentre for fremragende forskning (SFF), Administrativ ledelse, Økonomistyring, Forskningssamarbeid, Forskerskole
Bilde av Veronica Pajaro Pajaro, Veronica +47-22854740 45090960 (+47) 450 90 960 veronica.pajaro@iln.uio.no Doktorgradsutdanning, Diskursanalyse, Interaksjonell sosiolingvistikk, Samtaleforskning, Narrativer, Flerspråklighet
Bilde av Aneta Pavlenko Pavlenko, Aneta Professor II aneta.pavlenko@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Alastair Pennycook Pennycook, Alastair Professor II alastair.pennycook@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Judith Purkarthofer Purkarthofer, Judith Postdoktor judith.purkarthofer@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Ingeborg Sophie Bjønness Ribu Ribu, Ingeborg Sophie Bjønness Stipendiat i.s.b.ribu@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Demens, Alzheimer’s disease, Psykolingvistikk
Bilde av Else Ryen Ryen, Else Førsteamanuensis emerita else.ryen@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Andrespråkslæring, Flerspråklighet, Grammatikk, Fagspråk
Bilde av Unn Røyneland Røyneland, Unn Professor, Nestleiar ved MultiLing +47-22844037 +47-93831064 unn.royneland@iln.uio.no Språkvitenskap, Norsk språk, Nordisk språk, Sosiolingvistikk, Dialektologi, Språkhistorie, Nynorsk skriftkultur, Språknormering
Bilde av Yesim Sevinc Sevinc, Yesim Research Fellow yesim.sevinc@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Hanne Gram Simonsen Simonsen, Hanne Gram Professor Emeritus +4722854182 +4790128109 h.g.simonsen@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Barns språktilegnelse, Afasi, Språkpsykologi, Fonetikk, Fonologi, Kognitiv lingvistikk
Bilde av Bente Ailin Svendsen Svendsen, Bente Ailin Professor +47-22856966 97562138 +47- 97562138 b.a.svendsen@iln.uio.no Sosiolingvistikk, Andrespråkstilegnelse, Norsk som andrespråk, Nordisk språk, Tospråklighet, Flerspråklighet, Discourse Analysis
Bilde av Jan Svennevig Svennevig, Jan Professor +47-22856148 jan.svennevig@iln.uio.no Retorikk, Kommunikasjon, Nordisk språk, Tekstvitenskap
Bilde av Jorunn Simonsen Thingnes Thingnes, Jorunn Simonsen Stipendiat 95098951 j.s.thingnes@iln.uio.no Norsk språk, Sosiolingvistikk, Nynorsk skriftkultur, Språkvitenskap, Spåkforvaltning, Lingvistikk, Flerspråklighet
Bilde av Ingebjørg Tonne Tonne, Ingebjørg Professor 22856766 ingebjorg.tonne@iln.uio.no Grammatikk, Kontrastiv lingvistikk, Norsk som andrespråk, Språkvitenskap, Norsk språk, Tospråklighet, Literacy
Bilde av Yvonne Wilhelmina Henriëtte Van Baal Van Baal, Yvonne Wilhelmina Henriëtte Stipendiat y.w.h.v.baal@iln.uio.no