Personer med emneord «miljøhumaniora»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Pierre du Plessis du Plessis, Pierre Researcher p.l.d.plessis@ikos.uio.no Environmental Humanities, miljøhumaniora, Africa, Anthropocene, decolonial studies, Indigenous methodologies, Anthropology, Environmental Anthropology, environmental justice, Multispecies Studies, Landscape, STS
Bilde av Þóra Pétursdóttir Pétursdóttir, Þóra Associate Professor +47-22841948 +47-92077735 thora.petursdottir@iakh.uio.no Arkeologi, arkeologisk teori, samtidsarkeologi, kulturarv, miljøhumaniora
Bilde av Nhung Lu Rots Lu Rots, Nhung Stipendiat +47 22856981 +47 22856981 nhung.lu@ikos.uio.no Miljøhumaniora, Vietnam, OSEH, Utviklingsøkonomi
Bilde av Ingar Stene Stene, Ingar Stipendiat +47 22856294 ingar.stene@ikos.uio.no OSEH, Miljøhumaniora, Naturens kulturhistorie, Renessanse, Tidlig moderne historie, Skandinavia, Norden, Klimahistorie, miljøhistorie, Kunnskapshistorie, Historiografi
Bilde av Dominik Collet Collet, Dominik Professor +47 22858238 dominik.collet@iakh.uio.no Historie, Klimahistorie, Miljøhumaniora, Tidlig moderne historie, Museumstudier
Bilde av Katherine Burlingame Burlingame, Katherine Postdoktor +47 46126239 katherine.burlingame@iakh.uio.no Arkeologi, samtidsarkeologi, kulturarv, landskapsgeografi, miljøhumaniora
Bilde av Ursula Münster Münster, Ursula Førsteamanuensis +47 22854976 ursula.munster@ikos.uio.no Miljøhumaniora, Anthropocene, multispecies studier, utryddelse, miljøvern, jord, Sør-Asia
Bilde av Rebecca Jane Birch Birch, Rebecca Jane Førstelektor r.j.birch@ikos.uio.no Miljøhumaniora, kunst
Bilde av Pierre Louis du Plessis du Plessis, Pierre Louis Forsker p.l.d.plessis@ikos.uio.no miljøhumaniora, Anthropocene, Antropologi, Multispecies Studies, Miljø, Afrika, Indigenous Peoples, Indigenous methodologies, sts
Bilde av Florence Durney Durney, Florence Postdoctoral Fellow +47 22855589 florence.durney@ikos.uio.no miljøhumaniora, environmental humanities, Environment, Anthropology, Ocean studies
Bilde av Emil Henrik Flatø Flatø, Emil Henrik Stipendiat +47 22855574 e.h.flato@ikos.uio.no Miljøhumaniora, Temporalitet, Klima, Datahistorie, Vitenskapshistorie, Antropocen, STS, FNs klimapanel, Risiko, Scenarioplanlegging
Bilde av Sonja Irene Åman Åman, Sonja Irene Stipendiat +47 22854684 s.i.aman@ikos.uio.no miljøhumaniora, Naturen og det naturlige, Natur og miljø, Politisk kultur
Bilde av Marta Alvhild Mboka Tveit Tveit, Marta Alvhild Mboka Stipendiat +47 22844589 m.a.m.tveit@ikos.uio.no miljøhumaniora, Environmental Humanities, Science Fiction
Bilde av Tina Paphitis Paphitis, Tina Postdoktor tina.paphitis@ikos.uio.no Folklore og folkeminne, Narrativer, Kulturhistorie, Kulturarv, Sagn, Eventyr, Landscape, miljøhumaniora, Digital kulturarv
Bilde av Solveig Marie Siem Siem, Solveig Marie Stipendiat s.m.siem@ikos.uio.no Museer og museologi, Vitenskapshistorie, Botanical Garden, miljøhumaniora
Bilde av Laura Op de Beke Op de Beke, Laura Doctoral Research Fellow +47 22854913 l.o.de.beke@ikos.uio.no Video games, game studies, the Anthropocene, Time studies, environmental humanities, Media Studies, science fiction, LARP, role-play, miljøhumaniora
Bilde av Marta Alvhild Mboka Tveit Tveit, Marta Alvhild Mboka Doctoral Research Fellow +47 22844589 m.a.m.tveit@ikos.uio.no Environmental Humanities, miljøhumaniora, Science Fiction
Bilde av Aike Peter Rots Rots, Aike Peter Førsteamanuensis +47 22858385 a.p.rots@ikos.uio.no Japan, Shinto, Miljøhumaniora, Religion og politikk, Vietnam, Kulturarv, Øst-Asia, Religion, Buddhisme, Ritualer, Sjøpattedyr
Bilde av Teresa Pepe Pepe, Teresa Associate Professor +47 22854126 teresa.pepe@ikos.uio.no Arabic, Language, Literature, Media, History, Middle East, CIMS, Environmental Humanities, miljøhumaniora
Bilde av Malene Bøyum Bøyum, Malene Seniorkonsulent +47 22854379 malene.boyum@ikos.uio.no OSEH, miljøhumaniora, Environmental Humanities, Honours Certificate in Environmental Humanities and Sciences, FS, verneombud
Bilde av Malene Bøyum Bøyum, Malene Senior Executive Officer +47 22854379 malene.boyum@ikos.uio.no OSEH, Environmental Humanities, miljøhumaniora, Honours Certificate in Environmental Humanities and Sciences
Bilde av Alejandra Mancilla Mancilla, Alejandra Professor +47 22841677 alejandra.mancilla@ifikk.uio.no Filosofi, Politisk filosofi, Etikk og moralfilosofi, Idehistorie, Miljøetikk, miljøhumaniora
Bilde av Kjetil Fallan Fallan, Kjetil Professor +47 22858613 kjetil.fallan@ifikk.uio.no Kunsthistorie, Designhistorie, Design og arkitektur, Kulturhistorie, Populærkultur, Modernisme, Modernitet, Kunsthistorieforeleser, miljøhistorie, miljøhumaniora, økologisk design
Bilde av Michael Lundblad Lundblad, Michael Professor +47 22856007 91573448 michael.lundblad@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk litteratur, Amerikansk litteratur, Amerikanske studier, Dyrestudier, Animalitetsstudier, Miljøhumaniora, Økokritikk, Sykdom, Biopolitikk, Posthumanisme, Kulturstudier, Kritisk teori, Litteraturteori, USA, Nord-amerika
Bilde av Randall James Stephens Stephens, Randall James Professor +47 22856720 r.j.stephens@ilos.uio.no Amerikanske studier, Amerikansk sosialhistorie, USA, Engelsk, Politisk historie, Religion og politikk, Miljøhistorie, Miljøhumaniora, Religionshistorie, Populærmusikk, Populærkultur, Britiske studier