English version of this page

Aktuelle saker

Karin Kukkonen in the podcast studio.
Published Aug. 5, 2022 11:00 AM

What happens when a text encourages certain reader's expectations – and then challenges these later on? In the final episode of this season of the LCE Podcast, Karin Kukkonen, Professor in Comparative literature and convener of LCE, presents her research on Probability Designs.

Olivia Fialho in the podcast studio.
Published July 22, 2022 11:00 AM

Does fiction hold the power to change the life of its reader? In this episode, Affiliated Researcher at LCE and Postdoctoral Researcher at Huyghens-ING/KNAW, Olivia Fialho, presents her research on transformative reading. 

Alexandra Effe in the podcast studio.
Published July 8, 2022 11:00 AM

Do we read the same text differently if we take it to be fiction, autobiography, or something in between? In this episode of the LCE Podcast, Post Doctoral Research Fellow at UiO, Alexandra Effe, presents her research on autofiction from a cognitive perspective.

Woman holding a book over her face. Photo.
Published Nov. 29, 2021 3:50 PM

Are you a student with an interest in the intersection of literature, cognition and emotions? LCE offers courses for both BA and MA students.

To oppslåtte bøker. Foto.
Publisert 26. nov. 2021 16:44

Èt spørsmål langt de fleste litteraturstudenter stiller seg selv er øyensynlig dette: Hvorfor leser jeg? Hvorfor og hvordan berører litteraturen meg?  På kursene LCE tilbyr er et av hovedmålene å belyse leseopplevelser gjennom kognitive tilnærminger til litteraturen og å gi innsikt i hvordan litterære tekster er bygget slik at de faktisk gjør noe med oss.

En gammel skrivemaskin. Foto.
Publisert 15. okt. 2021 08:34

Å skrive i en akademisk kontekst er langt fra åpenbart. Hvor viktig er stil og hvordan vurderer jeg dette? Hvordan høres min akademiske stemme ut? Hvilke verktøy kan hjelpe meg til å bli en bedre og mer produktiv skribent? Hvordan overvinner jeg skriveblokering?