English version of this page

Kritisk historiografi

Vi studerer temaer på den historiske forskningsfronten.

En gruppe personer som forestiller noen av antikkens fremste filosofer, noen av de står bøyd over en tavle mens andre holder en globus og snakker sammen. Maleri.

Raffaello Sanzio da Urbino, The School of Athens (utsnitt), 1511. Kilde: Wikimedia commons, Public Domain. 

Om gruppen

Forskergruppen er et forum for å diskutere pågående arbeid og ledende prosjektidéer innenfor historisk forskning. Som gruppe arbeider vi med temaer fra ulike tidsperioder, men felles for alle gruppens medlemmer er en kritisk tilnærming til forskning. 

Vi utforsker fortiden for å kunne bidra til historiografiske debatter og låner ofte konsepter fra andre fagdisipliner for å belyse arbeidet vi gjør.

Noen av temaene vi arbeider med er:

  • Etablering og praktisering av internasjonal rett
  • Organisering av og opplevelser i arbeidslivet
  • Kulturproduksjon
  • Sivilsamfunnet
  • Kunnskapsspredning
  • Politisk medborgerskap
  • Det moderne Middelhavet

Aktiviteter

Gruppen holder regelmessige seminarer der medlemmene eller gjesteforskere drøfter pågående prosjekter. Seminarene er åpne for alle. Vi inviterer kollegaer som er interesserte i å delta og oppfordrer dem til å ta kontakt med oss dersom de ønsker å presentere egne prosjekter.

Gruppen ønsker å etablere et forskningsmiljø for historikere på alle nivåer ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH). Målet med forskningsmiljøet er:

  • Å fungere som et støtteapparat for doktorgradsstudenter slik at de produserer arbeid som er relevant.
  • Å inspirere videreutviklingen av nyskapende forskning på fakultetsnivå.
  • Å gi deltakerne mulighet til å opprette og pleie relasjoner utenfor instituttet.
Publisert 3. des. 2021 15:22 - Sist endret 1. feb. 2022 09:43