English version of this page

Vold

Vold gjennomsyrer menneskenes historie, men hvordan tolker ulike samfunn vold og hvordan blir voldelige konflikter ført og forstått?

Hodeskalle med skader som er utstilt på et museum. Foto.

Forskergruppen vil avdekke hvilke funksjoner vold har hatt til ulike tider. Bildet viser en hodeskalle som kan ha tilhørt en kvinnelig kriger, funnet i en vikinggrav datert til slutten av 900-tallet. Foto: Kulturhistorisk Museum i Oslo, Creative Commons 4.0.

Om gruppen

Vold blir ofte oppfattet som en motsetning til sosial orden, med mindre den blir utført av staten. I et historisk perspektiv har imidlertid vold blitt brukt ikke bare for å bryte med den sosiale orden, men også for å opprettholde og styrke den.

Forskergruppen vil se forbi binære og ofte vestlig funderte forståelser av vold. I stedet vil vi studere vold på tvers av ulike samfunnstyper. Vi ønsker å avdekke hvilke funksjoner vold har hatt til ulike tider og hvor variert det fenomenet vi kaller vold er blitt forstått.

Forskningsinteresser

Forskergruppen vil utforske diskusjoner som omfatter voldsbruk, voldens rolle og legitimeringen av vold sett i relasjon til sosial orden. Helt konkret vil vi utfordre tanken om nasjonalstaten som den sentrale arenaen for å forstå vold. Vi vil heller studere vold som del av politiske prosesser der legitimering av vold er mer flytende og gjenstand for diskusjon og uenighet. Dette innebærer å tillegge såkalt «ikke-statlige aktører» en sentral rolle i voldsutøvelse og -definering.

Andre sentrale temaer er symbolsk vold, vold og ekstremisme, og hvordan vold blir ritualisert i ulike sammenhenger. Våre diskusjoner vil dreie seg om alt fra vold i overgangen til et jordbrukssamfunn til voldsbruk i ulike samfunn i dag.

Studier

Emner 

Gruppen vil presentere et emne om vold som spenner fra forhistorie til moderne tid. Dette kurset vil bli undervist i samarbeid mellom gruppemedlemmer. Kurset vil bli undervist fra høsten 2022.

Samarbeidspartnere

Publisert 29. nov. 2021 08:10 - Sist endret 5. jan. 2022 09:49