Instituttadministrasjonen

Administrasjonen holder til i 3. etasje i Georg Morgenstiernes hus. Ekspedisjonskontoret er åpent mandag, onsdag og fredag kl. 10:00 -12:00.

 

Instituttadministrasjonen har blant annet ansvar for: Forskningsadministrasjon, studieadministrasjon, eksamensadministrasjon, økonomi, personalsaker, web, informasjon og mediekontakt.

Personar 1 - 17 av 17
Namn Telefon E-post Emneord
Bilete av Erlend Bronken Bronken, Erlend Studiekonsulent for fleksibel læring 228 57751 97 63 18 37 erlend.bronken@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Brukerstøtte Canvas, Fusk, Urkund, Podcast, Tilrettelegging, E-bøker, E-læring, Universell utforming, Digitale læringsressurser
Finne, Eirik Studiekonsulent 22854111 eirik.finne@ifikk.uio.no Eksamen, Klage, Studieadministrasjon, Ekspedisjon
Bilete av Caroline Hansen Hansen, Caroline Studiekonsulent for filosofi 22858038 (Jeg har primært hjemmekontor inntil videre ta derfor kontakt på e-post).) c.c.hansen@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, emner, eksamen, masteroppgaver, undervisningsplanlegging
Bilete av Ingvild Haraldsen Haraldsen, Ingvild Forskningskonsulent ingvild.haraldsen@ifikk.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Cristin (forskningspublikasjoner)
Bilete av Karen Mathilde Haugland Haugland, Karen Mathilde Kontorsjef +47 22856928 +47 92484626 k.m.haugland@ifikk.uio.no Personalledelse, Økonomistyring
Bilete av Mari Johanne Bordal Hertzenberg Hertzenberg, Mari Johanne Bordal Studiekonsulent +47 22 85 76 39 (for tiden ikke tilgjengelig på telefon pga. hjemmekontor. Send e-post) m.j.b.hertzenberg@ifikk.uio.no Latin, Gresk, Antikkens kultur, Europeisk kultur, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiekvalitet
Bilete av Rita Hjorteset Hjorteset, Rita Førstekonsulent +47 22857069 rita.hjorteset@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Pensum og undervisningsplaner
Bilete av Astrid Lied Lied, Astrid Seniorrådgiver +47 22 85 76 08 a.c.lied@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Felles Studentsystem FS, TP
Bilete av Hanne Katrine  Lindemann Lindemann, Hanne Katrine Studieleder Grunnet at jeg for tiden har hjemmekontor: Send e-post. Så tar jeg kontakt med deg. h.k.lindemann@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak, Mottak av studenter, Kompetansesamtale, Studiekvalitet
Bilete av Linn A. Lund Thorsen Lund Thorsen, Linn A. Studiekoordinator Honours-programmet 22856171 (hjemmekontor inntil videre derfor utilgjengelig på telefon) l.l.thorsen@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Honours-programmet
Mangset, Gunnar Førstekonsulent +47 22844435 gunnar.mangset@ifikk.uio.no
Bilete av Anne Lise Bækholt Pound Pound, Anne Lise Bækholt Førstekonsulent +47 22854112 a.l.b.pound@ifikk.uio.no Ekspedisjon, Innkjøp, forskerbolig
Bilete av Caroline Strutz Skei Skei, Caroline Strutz Seniorkonsulent +47 22845073 c.s.skei@ifikk.uio.no Administrasjon, Ansettelser, Lederstøtte, Saksinnmelding
Bilete av Zhanna Saidenova Skrede Skrede, Zhanna Saidenova Seniorrådgiver +47 22857890 z.s.skrede@ifikk.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Ekstern finansiering, NFR, EU
Bilete av Andrine Roland Spets Spets, Andrine Roland Førstekonsulent 22 85 57 28 (+47 90552346) a.r.spets@ifikk.uio.no Kunsthistorie og visuelle studier, Studieadministrasjon
Bilete av Pia Søndergaard Søndergaard, Pia Rådgiver +47 22855614 pia.sondergaard@ifikk.uio.no Forskerutdanning, PhD, Forskningsadministrasjon
Vingelsgaard, Marte Vilhelmine Studiekonsulent for Exphil 22857633 m.v.vingelsgaard@ifikk.uio.no