Instituttleiinga

Instituttets lederteam består av instituttleiar, undervisningsleiar, forskningsleiar, PhD-leiar og administrativ leiar.

Instituttleiar:
Tor Egil Førland

Undervisningsleiar:
Eirik Welo

Forskingsleiar:
Øystein Linnebo

PhD-leiar:
Bente Larsen

Administrativ leiar:
Karen Haugland

For tilsette

Referat frå møte i ledergruppa

Publisert 11. okt. 2011 12:13 - Sist endra 26. feb. 2021 10:48