Studiekvalitetsrapporter

Instituttet skriver hvert år en rapport om studiekvalitet. Raporten behandles av instituttes styre og oversendes fakultetet der den inngår som en del av grunnlagsmaterialet for fakultetes årlige studiekvalitetsrapport.