English version of this page

I 2016: Hvordan føles det å leve i den arabiske verden fem år etter den ‘Arabiske våren’ (avsluttet)

Mye har blitt skrevet om demokrati (eller mangel på det), politisk islam og vold i Midtøsten etter den Arabiske våren. Men hvordan slo disse aspektene ut i den post-revolusjonære arabiske hverdagen?

En samling bilder fra Midtøsten

Revolusjon og post-revolusjonært liv ► Sydamer ser på • Noahs Ark (en roman om utvandring) • Boligproblemer¹ • shabâb i gatene • ”Du kan ikke leket du”: Sosial rettferdighet (karikatur)² • hijâb mote • Side ved side: adab sâkhir (satire) og en oversettelse av Orwells 1984 • Trengsel i Kairos T-bane³ • En framføring av Hilâliyya — Bilde: Stephan Guth (umarkert, kollasj), 1affordablehousinginstitute.org, 2cairodar.com, 3dailynewsegypt.com (Moh. Omar)

Om prosjektet

Var gjennomsnittlige egyptere eller tunisiere ikke snarere opptatt av mye annet enn det som var de tre bestselgende slagordene i vestlig mediedekning av regionen?

Prosjektet søkte å skape en ”encyklopedi over 2016” som gjennom et snapshot-aktig portrett av ett år gjorde det mulig for leseren å ”hoppe rett inni” året og (ved hjelp av kryssreferanser) bevege seg rundt i postrevolusjonære arabiske realiteter, et verktøy som får leserne til å oppleve ”hvordan det føles” å leve i den arabiske verden i en historisk overgangsperiode.

Bakgrunn

”Frihet”, ”brød” og ”verdighet” har vært de viktigste kravene under opprørene. Men under disse overskriftene gjemmer det seg utallige konkrete detaljproblemer og menneskelige erfaringer. Og det er mye mer som kjennetegner verdenen arabere lever i i dag: arbeidsledighet blant ungdom, boligmangel, utdanning man ikke har råd til; trafikkork, tettpakket offentlig transport, nesten uutholdelig luftforurensning, stadige strømbrudd; hvordan å forelske seg, bli gift, danne en familie; skal man forlate landet; trakassering av kvinner og voldtekt; men også estetisk kirurgi og de nyeste såpeoperaene på TV; filmfestivaler, poesi, konserter, framføringer av gamle ”folkelige” epos, fremveksten av tegneserier, og en boom av satire.

Dessuten er det også en nesten utrolig kontinuitet i livet til dem som nok utgjør den tause majoriteten: som om revolusjonene bare hadde vært de gale påfunnene til noen bortskjemte aristokrater eller borgerlige ungdommer.

Metode og mål

Tilnærmingsmåten i prosjektet er inspirert av H. U. Gumbrechts berømte studie "In 1926: Living at the Edge of Time".

Prosjektet har fokusert på to viktige områder av kulturell produksjon: litteratur og sosiale medier. Det er der aktuelle problemstillinger og ”meningen med livet” stadig blir diskutert, og det er der data om kroppslige erfaringer, emosjoner og affekter er tilgjengelige.

Hovedmålet med prosjektet har vært å samle denne type data og å identifisere sentrale begreper og strukturer arabere bruker til å få orden på livet i deres post-revolusjonære verden.

I form av en slags encyklopedi med kryssrefererende slagord, har prosjektet siktet på å tegne et variert bilde av hvordan egypterne og/eller tunisiere i målåret opplevde og kategoriserte sine realiteter og hvilke valgmuligheter de så foran seg i hverdagen. En nettbasert ”forskerdagbok”  har fulgt og supplert forskergruppens analyser og tolkningsforslag.

Resultater

 • ”2016-encyklopediet” (redigert av en postdoktor i litteratur / filmvitenskap)
 • En doktorgradsavhandling i arabiske sosiale medier
 • Flere artikler skrevet av hoveddeltakerne i prosjektet
 • To workshops (2016, 2018) og en større konferanse (2017) som samlet internasjonal ekspertise for å diskutere post-revolusjonære livsverdener
 • En online forsker-notisbok

Finansiering

Publikasjoner

Arrays of Egyptian and Tunisian Everyday Worlds: An Update on the project In 2016How it felt to live in the Arab World five years after the "Arab Spring", ed. by S. Guth, E. Chiti, and A. Hofheinz. Special issue JAIS 17.8 (2017): 455-508. 

Living 2016: Cultural Codes and Arrays in Arab Everyday Worlds Five Years After the “Arab Spring” [= Proceedings of a workshop, held at the Department for Cultural Studies and Oriental Languages (IKOS), University of Oslo, Norway, May 29-30, 2016], ed. Stephan Guth & Elena Chiti. Special issue JAIS 16.9 (2016): 221-388.

 • Guth, Stephan (2021). True vs. False [a code of "In 2016"] . Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 21(Themed section "In 2016"). Fulltekst i vitenarkiv
 • Guth, Stephan (2021). True = False (Life in Limbo) [a collapsed code of "In 2016"] . Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 21(Themed section "In 2016"). Fulltekst i vitenarkiv
 • Guth, Stephan (2021). Garbage [an array of "In 2016"]. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 21(Themed section "In 2016"). Fulltekst i vitenarkiv
 • Guth, Stephan (2021). Self-help [an array of "In 2016"] . Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 21(Themed section "In 2016"). Fulltekst i vitenarkiv
 • Guth, Stephan (2021). Beautiful vs. Ugly [a code of "In 2016"] . Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 21(Themed section "In 2016"). Fulltekst i vitenarkiv
 • Guth, Stephan (2021). Disappearances [an array of "In 2016"]. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 21(Themed section "In 2016"). Fulltekst i vitenarkiv
 • Guth, Stephan & Yordanova, Mihaila (2021). The Voice from Above [an array of "In 2016"]. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 21(Themed section "In 2016"). Fulltekst i vitenarkiv
 • Yordanova, Mihaila & Guth, Stephan (2021). Past vs. Present [a code of "In 2016"] . Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 21(Themed section "In 2016"). Fulltekst i vitenarkiv
 • Tomren, Ingvild (2021). Pop Music [an array of "In 2016"]. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 21(Themed section "In 2016"), s. *205–*212. doi: 10.5617/jais.9519. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lindbekk, Monika & Pepe, Teresa (2021). Court Trials [an array of "In 2016"]. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 21(Themed section "In 2016"), s. 51–57. doi: 10.5617/jais.9464. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krefa, Abir & Tomren, Ingvild (2021). LGBT [an array of "In 2016"]. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 21(Themed section "In 2016"), s. *174–*180. doi: 10.5617/jais.9514. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pepe, Teresa (2021). Uber [an array of "In 2016"]. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 21(Themed section "In 2016"), s. 259–264. doi: 10.5617/jais.9532. Fulltekst i vitenarkiv
 • Høigilt, Jacob (2021). Security vs. Fear [a code of "In 2016"]. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 21(Themed section "In 2016"), s. 337–342. Fulltekst i vitenarkiv
 • Guth, Stephan (2021). Gated Communities / Compounds [an array of "In 2016"]. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 21(Themed section "In 2016"). Fulltekst i vitenarkiv
 • Håland, Eva Marie (2019). Voices in the Novel: Ten Yellow Leather Chairs. I Guth, Stephan & Pepe, Teresa (Red.), Arabic Literature in a Posthuman World [= Proceedings of the 12th Conference of the European Association for Modern Arabic Literature (EURAMAL), May 2016, Oslo]. Harrassowitz Verlag. ISSN 978-3-447-11261-1. s. 93–117. doi: 10.2307/j.ctvrnfqmh.10.
 • Pepe, Teresa (2019). Aḥmad Nājī’s Istikhdām al-ḥayāh (Using Life) as “Critical Dystopia”. I Guth, Stephan & Pepe, Teresa (Red.), Arabic Literature in a Posthuman World [= Proceedings of the 12th Conference of the European Association for Modern Arabic Literature (EURAMAL), May 2016, Oslo]. Harrassowitz Verlag. ISSN 978-3-447-11261-1. s. 179–191. doi: 10.2307/j.ctvrnfqmh.15.
 • Guth, Stephan (2019). The Past in the Present - and the Future! I Guth, Stephan & Pepe, Teresa (Red.), Arabic Literature in a Posthuman World [= Proceedings of the 12th Conference of the European Association for Modern Arabic Literature (EURAMAL), May 2016, Oslo]. Harrassowitz Verlag. ISSN 978-3-447-11261-1. s. 13–52.
 • Pepe, Teresa & Guth, Stephan (2019). Foreword / Introduction. I Guth, Stephan & Pepe, Teresa (Red.), Arabic Literature in a Posthuman World [= Proceedings of the 12th Conference of the European Association for Modern Arabic Literature (EURAMAL), May 2016, Oslo]. Harrassowitz Verlag. ISSN 978-3-447-11261-1. s. IX–XVIII. Fulltekst i vitenarkiv
 • Guth, Stephan (2018). Programs of Renewal: Towards an adab al-būḥ wa’l-ṣidq wa’l-karāma? An analytical and comparative glance at the forewords of some recent (literary?) publications. I Allen, Roger; Fernández Parrilla, Gonzalo; Rodríguez Sierra, Francisco & Rooke, Tetz (Red.), New Geographies: Texts and Contexts in Modern Arabic Literature. Ediciones Universidad Autónoma de Madrid. ISSN 9788483446201. s. 65–80.
 • Guth, Stephan (2017). Introduction [to the themed section on "Approaches to the Etymology of Arabic]. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 17, s. 313–321. doi: 10.5617/jais.6131. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hofheinz, Albrecht (2017). Baby Milk. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 17, s. 466–469. doi: 10.5617/jais.6133. Fulltekst i vitenarkiv
 • Guth, Stephan & Hofheinz, Albrecht (2017). Introduction: From "Issues" to "Arrays". Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 17, s. 457–462. doi: 10.5617/jais.6131. Fulltekst i vitenarkiv
 • Guth, Stephan (2017). Dual identities / Masking. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 17, s. 484–491. doi: 10.5617/jais.6138. Fulltekst i vitenarkiv
 • Guellouz, Mariem & Achour Kallel, Myriam (2017). Dérja. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 17, s. 482–483. doi: 10.5617/jais.6137.
 • Guth, Stephan; Chiti, Elena & Hofheinz, Albrecht (2017). Arrays of Egyptian and Tunisian Everyday-Worlds: An update on the project "In 2016—How it felt to live in the Arab World five years after the 'Arab Spring'”. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 17, s. 455–508. doi: 10.5617/jais.6130. Fulltekst i vitenarkiv
 • Yordanova, Mihaila (2017). Father Figures. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 17. doi: 10.5617/jais.6139.
 • Mohamed, Mohab Attia Mahmoud (2017). Satire (on YouTube Channels). Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 17, s. 502–505. Fulltekst i vitenarkiv
 • Chiti, Elena (2017). Clash. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 2017, s. 470–473. doi: 10.5617/jais.6134. Fulltekst i vitenarkiv
 • Håland, Eva Marie (2017). ʿĀmmiyya. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 17, s. 463–465. doi: 10.5617/jais.6132. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lindbekk, Monika (2017). Conversions. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 17, s. 474–478. doi: 10.5617/jais.6135. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pepe, Teresa (2017). Crowdfunding. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 17, s. 479–481. doi: 10.5617/jais.6136. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pepe, Teresa (2017). Crowdfunding [an array of "In 2016"]. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 21(Themed section "In 2016"), s. 58–61. Fulltekst i vitenarkiv
 • Guth, Stephan (2017). Dual Identities / Masking [an array of "In 2016"] . Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 21(Themed section "In 2016"). Fulltekst i vitenarkiv
 • Achour Kallel, Myriam; Guellouz, Mariem; Håland, Eva Marie & Guth, Stephan (2017). Language [an array of "In 2016"]. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 21(Themed section "In 2016"). Fulltekst i vitenarkiv
 • Guth, Stephan (2016). Impressions from two festivals of the Arabic film (Oslo and Tübingen, 2016). Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 16, s. 298–326. doi: 10.5617/jais.4754.
 • Guth, Stephan (2016). Introduction: "Living 2016" and the "In 2016" Project. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 16, s. 224–233. doi: 10.5617/jais.4748.
 • Hofheinz, Albrecht (2016). #Sisi_vs_Youth, or: Who Has a Voice in Egypt? Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 16, s. 327–348. doi: 10.5617/jais.4755.
 • Chiti, Elena (2016). “A Dark Comedy”: Perceptions of the Egyptian Present Between Reality and Fiction. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 16, s. 273–289. doi: 10.5617/jais.4752.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2016). Impressions from Tunisia, Spring 2016. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 16, s. 385–388. doi: 10.5617/jais.4758.
 • Chiti, Elena (2015). La fiction à l'épreuve de la réalité, la légitimité à l'épreuve de la révolution. Un regard sur les écrivains de Syrie. I Chiti, Elena; Fili-Tullon, Touriya & Valfort, Blandine (Red.), Ecrire l`inattendu.. Academia L`Harmattan. ISSN 978-2-8061-0245-4. s. 61–75.

Se alle arbeider i Cristin

 • Guth, Stephan & Pepe, Teresa (2019). Arabic Literature in a Posthuman World [= Proceedings of the 12th Conference of the European Association for Modern Arabic Literature (EURAMAL), May 2016, Oslo]. Harrassowitz Verlag. ISBN 978-3-447-11261-1. 430 s.
 • Chiti, Elena; Fili-Tullon, Touriya & Valfort, Blandine (2015). Ecrire l`inattendu. Academia L`Harmattan. ISBN 978-2-8061-0245-4. 340 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Guth, Stephan; Hofheinz, Albrecht & Chiti, Elena (2018). In 2016 -- How it felt to live in the Arab World five years after the "Arab Spring".
 • Hofheinz, Albrecht (2017). Baby Milk.
 • Guth, Stephan; Hofheinz, Albrecht & Haugen, Toril Kristin Viken (2017). Lagar "leksikon" over året 2016: Livet i Egypt og Tunisia fem år etter. [Tidsskrift]. Apollon.
 • Chiti, Elena (2017). Rendez-vous de l’Histoire du Monde Arabe.
 • Chiti, Elena (2017). Due storie per una città? Dal Museo greco-romano (1892) al Museo Nazionale di Alessandria d’Egitto (2003).
 • Guth, Stephan (2017). Die zum Islam konvertierte Jüdin – Zur Rolle eines Wunschbilds in nahöstlichen Gesellschaften nach dem 'Arabischen Frühling'.
 • Guth, Stephan & Chiti, Elena (2016). Living 2016: Cultural Codes and Arrays in Arab Everyday Worlds Five Years After the “Arab Spring” = Proceedings of a workshop, held at the Department for Cultural Studies and Oriental Languages (IKOS), University of Oslo, Norway, May 29-30, 2016. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 16, s. 221–388. doi: 10.5617/jais.4761.
 • Mohamed, Mohab Attia Mahmoud (2016). The parallel media: Comments on political and social life on YouTube channels.
 • Mohamed, Mohab Attia Mahmoud (2016). Digital reality as heterotopia: Exploring the relation between daily life discourse and online activity in Egyptian culture.
 • Chiti, Elena (2016). "Ink and blood: crime and popular culture in 2016 Egypt".
 • Chiti, Elena (2016). "Lack of collective resources = individual resourcefulness (ibtikar): an Egyptian broken code?".
 • Guth, Stephan (2016). An Egyptian utopia and "In 2016" : project presentation and a first attempt at an analysis.
 • Guth, Stephan (2016). In 2016 - How it feels to live in the Arab world five years after the "Arab Spring": Introduction and presentation of a research project at UiO.
 • Guth, Stephan (2016). Arabic Fiction Five Years After the "Arab Spring" - Some general remarks.
 • Chiti, Elena (2016). The Crisis as an Institutional Tool? Challenging Anti-Institutional Challenges in the Egyptian Cultural Field.
 • Guth, Stephan (2015). "In 2016 - How it feels to live in the Arab World five years after the 'Arab Spring'" -- Presentation of the NFR-funded research project.
 • Guth, Stephan (2015). A close reading of Hans Ulrich Gumbrecht's "In 1926".
 • Mohamed, Mohab Attia Mahmoud (2015). presentation of PhD project.
 • Hofheinz, Albrecht (2015). Withdrawal from Taḥrīr? Voices from the social media on the fate of the revolution, the wall of fear, and the role of individual actors in post-coup Egypt. Department of Culture Studies and Oriental Languages, University of Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. okt. 2020 10:23 - Sist endret 28. mai 2021 15:06

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere