English version of this page

I 2016: Hvordan føles det å leve i den arabiske verden fem år etter den ‘Arabiske våren’ (avsluttet)

Mye har blitt skrevet om demokrati (eller mangel på det), politisk islam og vold i Midtøsten etter den Arabiske våren. Men hvordan slo disse aspektene ut i den post-revolusjonære arabiske hverdagen?

En samling bilder fra Midtøsten

Revolusjon og post-revolusjonært liv ► Sydamer ser på • Noahs Ark (en roman om utvandring) • Boligproblemer¹ • shabâb i gatene • ”Du kan ikke leket du”: Sosial rettferdighet (karikatur)² • hijâb mote • Side ved side: adab sâkhir (satire) og en oversettelse av Orwells 1984 • Trengsel i Kairos T-bane³ • En framføring av Hilâliyya — Bilde: Stephan Guth (umarkert, kollasj), 1affordablehousinginstitute.org, 2cairodar.com, 3dailynewsegypt.com (Moh. Omar)

Om prosjektet

Var gjennomsnittlige egyptere eller tunisiere ikke snarere opptatt av mye annet enn det som var de tre bestselgende slagordene i vestlig mediedekning av regionen?

Prosjektet søkte å skape en ”encyklopedi over 2016” som gjennom et snapshot-aktig portrett av ett år gjorde det mulig for leseren å ”hoppe rett inni” året og (ved hjelp av kryssreferanser) bevege seg rundt i postrevolusjonære arabiske realiteter, et verktøy som får leserne til å oppleve ”hvordan det føles” å leve i den arabiske verden i en historisk overgangsperiode.

Bakgrunn

”Frihet”, ”brød” og ”verdighet” har vært de viktigste kravene under opprørene. Men under disse overskriftene gjemmer det seg utallige konkrete detaljproblemer og menneskelige erfaringer. Og det er mye mer som kjennetegner verdenen arabere lever i i dag: arbeidsledighet blant ungdom, boligmangel, utdanning man ikke har råd til; trafikkork, tettpakket offentlig transport, nesten uutholdelig luftforurensning, stadige strømbrudd; hvordan å forelske seg, bli gift, danne en familie; skal man forlate landet; trakassering av kvinner og voldtekt; men også estetisk kirurgi og de nyeste såpeoperaene på TV; filmfestivaler, poesi, konserter, framføringer av gamle ”folkelige” epos, fremveksten av tegneserier, og en boom av satire.

Dessuten er det også en nesten utrolig kontinuitet i livet til dem som nok utgjør den tause majoriteten: som om revolusjonene bare hadde vært de gale påfunnene til noen bortskjemte aristokrater eller borgerlige ungdommer.

Metode og mål

Tilnærmingsmåten i prosjektet er inspirert av H. U. Gumbrechts berømte studie "In 1926: Living at the Edge of Time".

Prosjektet har fokusert på to viktige områder av kulturell produksjon: litteratur og sosiale medier. Det er der aktuelle problemstillinger og ”meningen med livet” stadig blir diskutert, og det er der data om kroppslige erfaringer, emosjoner og affekter er tilgjengelige.

Hovedmålet med prosjektet har vært å samle denne type data og å identifisere sentrale begreper og strukturer arabere bruker til å få orden på livet i deres post-revolusjonære verden.

I form av en slags encyklopedi med kryssrefererende slagord, har prosjektet siktet på å tegne et variert bilde av hvordan egypterne og/eller tunisiere i målåret opplevde og kategoriserte sine realiteter og hvilke valgmuligheter de så foran seg i hverdagen. En nettbasert ”forskerdagbok”  har fulgt og supplert forskergruppens analyser og tolkningsforslag.

Resultater

 • ”2016-encyklopediet” (redigert av en postdoktor i litteratur / filmvitenskap)
 • En doktorgradsavhandling i arabiske sosiale medier
 • Flere artikler skrevet av hoveddeltakerne i prosjektet
 • To workshops (2016, 2018) og en større konferanse (2017) som samlet internasjonal ekspertise for å diskutere post-revolusjonære livsverdener
 • En online forsker-notisbok

Finansiering

Publikasjoner

Arrays of Egyptian and Tunisian Everyday Worlds: An Update on the project In 2016How it felt to live in the Arab World five years after the "Arab Spring", ed. by S. Guth, E. Chiti, and A. Hofheinz. Special issue JAIS 17.8 (2017): 455-508. 

Living 2016: Cultural Codes and Arrays in Arab Everyday Worlds Five Years After the “Arab Spring” [= Proceedings of a workshop, held at the Department for Cultural Studies and Oriental Languages (IKOS), University of Oslo, Norway, May 29-30, 2016], ed. Stephan Guth & Elena Chiti. Special issue JAIS 16.9 (2016): 221-388.

 • Teresa Pepe & Stephan Guth (2019). Foreword / Introduction, I: Stephan Guth & Teresa Pepe (red.),  Arabic Literature in a Posthuman World [= Proceedings of the 12th Conference of the European Association for Modern Arabic Literature (EURAMAL), May 2016, Oslo].  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-11261-1.  forord.  s IX - XVIII
 • Stephan Guth (2019). The Past in the Present - and the Future!, I: Stephan Guth & Teresa Pepe (red.),  Arabic Literature in a Posthuman World [= Proceedings of the 12th Conference of the European Association for Modern Arabic Literature (EURAMAL), May 2016, Oslo].  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-11261-1.  kapittel.  s 13 - 52
 • Teresa Pepe (2019). Aḥmad Nājī’s Istikhdām al-ḥayāh (Using Life) as “Critical Dystopia”, I: Stephan Guth & Teresa Pepe (red.),  Arabic Literature in a Posthuman World [= Proceedings of the 12th Conference of the European Association for Modern Arabic Literature (EURAMAL), May 2016, Oslo].  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-11261-1.  kapittel.  s 179 - 191
 • Eva Marie Håland (2019). Voices in the Novel: Ten Yellow Leather Chairs, I: Stephan Guth & Teresa Pepe (red.),  Arabic Literature in a Posthuman World [= Proceedings of the 12th Conference of the European Association for Modern Arabic Literature (EURAMAL), May 2016, Oslo].  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-11261-1.  kapittel.  s 93 - 117
 • Stephan Guth (2018). Programs of Renewal: Towards an adab al-būḥ wa’l-ṣidq wa’l-karāma? An analytical and comparative glance at the forewords of some recent (literary?) publications, I: Roger Allen; Gonzalo Fernández Parrilla; Tetz Rooke & Francisco Rodríguez Sierra (red.),  New Geographies: Texts and Contexts in Modern Arabic Literature.  Ediciones Universidad Autónoma de Madrid.  ISBN 9788483446201.  kapittel.  s 65 - 80
 • Albrecht Hofheinz (2017). Baby Milk. Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  17, s 466- 469
 • Stephan Guth & Albrecht Hofheinz (2017). Introduction: From "Issues" to "Arrays". Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  17, s 457- 462
 • Stephan Guth (2017). Dual identities / Masking. Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  17, s 484- 491
 • Stephan Guth (2017). Introduction [to the themed section on "Approaches to the Etymology of Arabic]. Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  17, s 313- 321
 • Elena Chiti (2017). Clash. Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  2017, s 470- 473
 • Mohab Attia Mahmoud Mohamed (2017). Satire (on YouTube Channels). Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  17, s 502- 505
 • Eva Marie Håland (2017). ʿĀmmiyya. Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  17, s 463- 465
 • Monika Lindbekk (2017). Conversions. Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  17, s 474- 478
 • Teresa Pepe (2017). Crowdfunding. Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  17, s 479- 481
 • Mihaila Yordanova (2017). Father Figures. Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  17
 • Stephan Guth; Elena Chiti & Albrecht Hofheinz (2017). Arrays of Egyptian and Tunisian Everyday-Worlds: An update on the project "In 2016—How it felt to live in the Arab World five years after the 'Arab Spring'”. Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  17, s 455- 508
 • Mariem Guellouz & Myriam Achour Kallel (2017). Dérja. Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  17, s 482- 483
 • Stephan Guth (2016). Introduction: "Living 2016" and the "In 2016" Project. Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  16, s 224- 233
 • Stephan Guth (2016). Impressions from two festivals of the Arabic film (Oslo and Tübingen, 2016). Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  16, s 298- 326
 • Elena Chiti (2016). “A Dark Comedy”: Perceptions of the Egyptian Present Between Reality and Fiction. Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  16, s 273- 289
 • Albrecht Hofheinz (2016). #Sisi_vs_Youth, or: Who Has a Voice in Egypt?. Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  16, s 327- 348
 • Ragnhild Johnsrud Zorgati (2016). Impressions from Tunisia, Spring 2016. Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  16, s 385- 388
 • Elena Chiti (2015). La fiction à l'épreuve de la réalité, la légitimité à l'épreuve de la révolution. Un regard sur les écrivains de Syrie, I: Elena Chiti; Touriya Fili-Tullon & Blandine Valfort (red.),  Ecrire l`inattendu..  Academia L`Harmattan.  ISBN 978-2-8061-0245-4.  chapter.  s 61 - 75

Se alle arbeider i Cristin

 • Teresa Pepe & Stephan Guth (red.) (2019). Arabic Literature in a Posthuman World [= Proceedings of the 12th Conference of the European Association for Modern Arabic Literature (EURAMAL), May 2016, Oslo]. Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-11261-1.  430 s.
 • Blandine Valfort; Touriya Fili-Tullon & Elena Chiti (red.) (2015). Ecrire l`inattendu.. Academia L`Harmattan.  ISBN 978-2-8061-0245-4.  340 s.

Se alle arbeider i Cristin

 •  (2018). In 2016 -- How it felt to live in the Arab World five years after the "Arab Spring".
 • Mohab Attia Mahmoud Mohamed (2017). Living together in a patriarchal context – codes of coexistence.
 • Stephan Guth (2017). Die zum Islam konvertierte Jüdin – Zur Rolle eines Wunschbilds in nahöstlichen Gesellschaften nach dem 'Arabischen Frühling'.
 • Elena Chiti (2017). Rendez-vous de l’Histoire du Monde Arabe.
 • Elena Chiti (2017). Due storie per una città? Dal Museo greco-romano (1892) al Museo Nazionale di Alessandria d’Egitto (2003).
 • Mohab Attia Mahmoud Mohamed (2017). The use of visual techniques in communicating meanings in YouTube activism.
 • Albrecht Hofheinz (2017). Baby Milk.
 •  (2017). Lagar "leksikon" over året 2016: Livet i Egypt og Tunisia fem år etter.
 • Stephan Guth (2016). An Egyptian utopia and "In 2016" : project presentation and a first attempt at an analysis.
 • Stephan Guth (2016). In 2016 - How it feels to live in the Arab world five years after the "Arab Spring": Introduction and presentation of a research project at UiO.
 • Stephan Guth (2016). Arabic Fiction Five Years After the "Arab Spring" - Some general remarks.
 • Mohab Attia Mahmoud Mohamed (2016). The parallel media: Comments on political and social life on YouTube channels.
 • Albrecht Hofheinz (2016). A Look Back on Generation Stuck: of Dreams Repressed, of Seeking a Way Out.
 • Albrecht Hofheinz (2016). Social Media Five Years after the “Arab Spring”—Some General Remarks.
 • Mohab Attia Mahmoud Mohamed (2016). Digital reality as heterotopia: Exploring the relation between daily life discourse and online activity in Egyptian culture.
 • Elena Chiti (2016). "Ink and blood: crime and popular culture in 2016 Egypt".
 • Elena Chiti (2016). "Lack of collective resources = individual resourcefulness (ibtikar): an Egyptian broken code?".
 • Elena Chiti (2016). The Crisis as an Institutional Tool? Challenging Anti-Institutional Challenges in the Egyptian Cultural Field.
 • Stephan Guth & Elena Chiti (2016). Living 2016: Cultural Codes and Arrays in Arab Everyday Worlds Five Years After the “Arab Spring” = Proceedings of a workshop, held at the Department for Cultural Studies and Oriental Languages (IKOS), University of Oslo, Norway, May 29-30, 2016.. Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  16, s 221- 388
 • Stephan Guth (2015). "In 2016 - How it feels to live in the Arab World five years after the 'Arab Spring'" -- Presentation of the NFR-funded research project.
 • Stephan Guth (2015). A close reading of Hans Ulrich Gumbrecht's "In 1926".
 • Mohab Attia Mahmoud Mohamed (2015). presentation of PhD project.
 • Albrecht Hofheinz (2015). Withdrawal from Taḥrīr? Voices from the social media on the fate of the revolution, the wall of fear, and the role of individual actors in post-coup Egypt.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. okt. 2020 10:23 - Sist endret 28. mai 2021 15:06

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere