English version of this page

Transcendens og bærekraft: Asiatiske visjoner i globalt perspektiv

Kan åndelig inspirert miljøaktivitet i Asia utgjøre en viktig og oversett ressurs for å nå de globale målene om bærekraft?

En buddha-statue overvokst av røtter. Foto.
Foto: Amita Baviskar

Om prosjektet

Prosjektet utforsker hvordan asiatiske religiøse, spirituelle og filosofiske tradisjoner mobiliseres og aktiveres som grunnlag for den kollektive og individuelle omstillingen miljø- og klimakrisen krever.

Vi tar utgangspunkt i observasjonen at forskere, aktivister, og til og med noen politiske ledere, i Kina, Taiwan og India har funnet inspirasjon i for eksempel, buddhisme, konfusianisme, hinduisme og daoisme for å utvikle konkrete visjoner om bærekraftig fremtid.

Samtidig har en rekke etablerte asiatiske religiøse og spirituelle organisasjoner i de seneste årene tatt initiativ til helt nye miljø- og klimarelaterte aktiviteter. Vi spør i prosjektet om disse bevegelsene representerer en nytenkning som supplerer, eller kanskje utfordrer, nasjonal og global klima- og miljøpolitikk og den sterke troen på rene teknologiske løsninger.


Se prosjektets engelske sider for mer informasjon.

Prosjektets varighet

01.10.2020 - 30.06.2026

Samarbeidspartnere

Finansiering

Forskningsrådet

Publisert 21. aug. 2020 14:26 - Sist endret 1. okt. 2021 10:21