Fagutvalg for Kulturhistorie

Fagutvalget for kulturhistorie fungerer som et bindeledd mellom administrasjonen og studentene. I tilegg arrangerer fagutvalget faglige og sosiale arrangementer for medstudentene. Ta kontakt dersom du vil vite mer om oss og hva vi holder på med.

Publisert 14. mars 2011 14:53 - Sist endret 25. jan. 2018 10:05