Sakskart og protokollar frå styremøte - 2021

Styremøta startar kl. 12.30, stad PAM 425 med mindre anna er nemnd.

 

Styrets medlemmer

Søk i arkivet for sakskart og protokoller:

Sakskart og protokoller fra styremøter
Møtenr. Møtedato    Dokumenter Innmeldingsfrist for sakdokumenter
1/2021

15. januar (heldags styreseminar)

Sakskart

Protokoll

8. januar

2/2021 18. februar Sakskart Protokoll 4. februar
3/2021 25. mars Sakskart Protokoll 11. mars
4/2021 6. mai Sakskart Protokoll 22. april
5/2021 10. juni Sakskart Protokoll 27. mai
6/2021 9. september      Avlyst   26. august
7/2021 14. oktober Sakskart Protokoll 30. september
8/2021

11. november (heldags styreseminar)

Sakskart Protokoll 28. oktober
9/2021 2. desember Sakskart Protokoll 18. november

 

Styrets medlemmer 2021

Faste representantar Vararepresentantar
Instituttleiar Rune Svarverud    
Avløysar for instituttleiar/undervisningsleder Ane Ohrvik    
Representant for fast vitskaplege tilsette Øystein Krogh Visted Første vara for fast vitskaplege tilsette Ragnhild Johnsrud Zorgati
Representant for fast vitskaplege tilsette 

Line Esborg

Andre vara for fast vitskaplege tilsette  Mark Teeuwen
Representant for fast vitskaplege tilsette  Einar Wigen Tredje vara for fast vitskaplege tilsette  Emel Türker
Representant for midlertidig vitskaplege tilsette  Greta Karoline Heien Første vara for midlertidig vitskaplege tilsette  Hanne Amanda Trangerud
    Andre vara for midlertidig vitskaplege tilsette  Erling Lorentzen Sogge
Representant for administrativt tilsette Carina Bjerk Tørud Første vara for administrative tilsette  Olga Djordjilovic
    Andre vara for administrative tilsette Lene Ørbech Jensen
Representant for studentane Tarjei Brekke Første vara for studentane Elzbieta Joanna Kaczorowska Nilsson
Representant for studentane Mona Benmalek Andre vara for studentane

Live Tronstad

Ekstern representant Tori Nettelhorst Tveit Vara for ekstern representant Aslak Sira Myhre

Undervisningsleiar møter med fast tale- og forslagsrett i styret. Om instituttleiar er fråverande, er det undervisningsleiar som leier styremøtet.