Folkeminner tilgjengelige fra sofaen!

Snart blir tre norske kulturhistoriske arkiv søkbare i det nye digitalarkivet på samla.no.

En person som står ved en stor scanner og svanner et dokument. Foto.
Bokskanneren lokalisert på UiO går for fullt nesten hver eneste dag! Her skannes visemateriale samlet av museumsmann Hans Aall. Foto: Therese Foldvik

Digitaliseringsprosjektet SAMLA er et samarbeid mellom tre institusjoner med mål om å digitalisere og tilgjengeliggjøre tre kulturhistoriske arkiv. De tre arkivene er Norsk Folkeminnesamling ved Universitetet i Oslo, Norsk etnologisk gransking ved Norsk Folkemuseum og Etno-folkloristisk arkiv ved Universitetet i Bergen. Arkivene inneholder et bredt spekter av kulturhistoriske kilder, bestående av tradisjonsmateriale, brevsamlinger og fotografier. Her kan du finne folkeeventyr, sagn og ballader, materiale om folkemedisin, trosforestillinger, mat- og håndverkstradisjoner, samt skikker knyttet til høytider, og gårds- og familieliv og mye mye mer. Ønsket er å innlemme enda flere kulturhistoriske arkiv etterhvert.

Digitaliseringen har som formål å sikre en digital kopi av materialet for framtiden og å gjøre innholdet mer tilgjengelig. Materialet i de tre arkivene vil samles og være søkbare i et helt nytt digitalarkiv på samla.no, som vil være åpent tilgjengelig for alle som skulle være interessert. Tilgjengeliggjøring på en felles plattform som SAMLA vil gjøre det mulig å stille nye forskningsspørsmål til et svært mangfoldig og rikt materiale. Forskere, studenter, lokalhistorikere, privatpersoner; alle er veldig velkomne til å ta i bruk arkivmaterialet!

Allerede i løpet av de første månedene har mengder av arkivmaterialet blitt gjennomgått og skannet. Snart står registreringsarbeidet for tur. Universitetet i Bergen står for den tekniske infrastrukturen i prosjektet, og bidrar med utvikling av digitale verktøy og bevaringsløsninger.

SAMLA er i første omgang finansiert for fire år gjennom Norges forskningsråds INFRASTRUKTUR-program, og er del av Norsk veikart til forskningsinfrastruktur.

Følg gjerne prosjektet på samla.no og på Facebook for smakebiter fra arkivene!

En gruppe mennesker som står utenfor et stort bygg. Foto.
Et komplett SAMLA-team møtes for første gang i Bergen september 2021. Foto: Tinna Ludviksdottir

 

Publisert 10. des. 2021 17:37 - Sist endret 21. des. 2021 10:43