Norske trolldomsprosesser

En trolldomsprosess er et referat fra en rettsak der noen har blitt anklaget for trolldom eller hekseri.

Hånskrevet tekst på et papir.
Utdrag fra prosess fra Øvre Romerike i 1682 som blant annet involverte Ingeborg Gudmundsdaater.

Gå til databasen over norske trolldomssaker  

Det digitale trolldomsarkivet er en database over ca 650 norske trolldomssaker som bygger på et avskriftsmateriale i Norsk Folkeminnesamling. Den inneholder både et register og de fleste rettsdokumenter og gir tilgang til trolldomssakene og deres begrunnelser.

Databasen er en unik kilde til kunnskap om mentalitet og forestillingsverden i Norge i tidlig nytid, og presenterer et viktig og etterspurt forskningsmateriale på en enkel og lett tilgjengelig måte.

Om trolldomsarkivet

Samlingen av trolldomssaker ved Folkeminnesamlingen består av avskrifter av et bredt spekter av rettsdokumenter, lensregnskaper, fogde- og stiftamtmannsregnskaper, domkapittelprotokoller etc. - fra 1500-tallet og inn på 1700-tallet.

Avskriftsamlingen omfatter ca. 650 av de totalt ca. 900 kjente trolldomssakene fra denne perioden. 

Unikt i internasjonal sammenheng

Trolldomsbasen gjør det mulig å systematisere et materiale og gjennomføre undersøkelser som tidligere har vært svært problematisk. Databasen er tenkt brukt i undervisningssammenheng, men vil kanskje ha sin viktigste funksjon som en forskningsdatabase.

Alle som har arbeidet med trolldoms- og hekseprosessene i Norge de siste 50 årene, har basert seg på materialet i arkivet. Kildearkivet er unikt i internasjonal sammenheng, og samlingen har også vært benyttet av utenlandske forskere.