Gull for banebrytende forskning

Mikael Males bryter med konvensjonelle forskningsmetoder i sin avhandling om norrøn mytologi. Belønningen er H.M. Kongens gullmedalje.

Mikael Males er tildelt H. M. Kongens gullmedalje for sin avhandling. Foto: Vibeke E. Nøkling.

Mikael Males så ingen annen utvei enn å bryte med en hundre års lang tradisjon om hvordan skaldedikt skal leses, da han skulle skrive sin avhandling "Mytologi i skaldedikt, skaldedikt i prosa. En synkron analys av mytologiska referenser i medeltida norröna handskrifter".

Tradisjonelt har forskerne analysert rekonstruerte tekster, hvor hver tekst er en blanding av ulike tekster fra ulike skrivere. Dette er fordi skaldediktene ble skrevet ned i flere varianter av flere skrivere.

Males har kun lest originalene.

– Jeg har lest hvert dikt slik det er nedskrevet. Det er det mange etablerte forskere som ikke har forståelse for, og som mener er feil, forteller Males.

Det forekommer setninger i originaldiktene som ikke gir mening slik de står, men det kan være en bevisst handling fra forfatterens eller skriverens side.

– Det viktigste for datidens skribenter var ikke at leseren forstod alt innholdet, men funksjonen til diktet, poengterer Males.

Alene mot strømmen

Fokuset hos Males har ligget på diktenes funksjon i sagaene.

– Majoriteten av forskerne er opptatt av tiden de tror skaldediktene ble laget, mens jeg har fokus på tiden da de faktisk ble skrevet ned, forklarer Males.

Norrøn mytologi handler om gudelære i førkristen tid, men skaldediktene ble først skrevet ned i middelalderen, det vil si etter at kristendommen hadde gjort sitt inntog.

H. M. Kongens gullmedalje

Males var ikke klar over at han var nominert som kandidat til H. M. Kongens gullmedalje.

– Det kom som en total overraskelse. Å få tildelt H.M. Kongens gullmedalje betyr mye for meg. Jeg stiller spørsmålstegn ved en del etablerte forskningsparadigmer i avhandlingen min og får varierende reaksjoner. Jeg arbeider med et bredt materiale, noe som gjør at det alltid kommer til å være mulig å kritisere detaljer. I den situasjonen betyr det mye å få en bekreftelse på at noen verdsetter forskningen min, sier Males.

Mikael Males er fra 1. september ansatt som postdoktor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Temaet han er opptatt av nå er den mytologiske renessansen i både den kontinentale og den norrøne litteraturen.

 

Mytologi og kristendom hånd i hånd 

Ville ikke snakke stygt om forfedrene (artikkel i forskning.no)

Av Vibeke Enstrøm Nøkling, Informasjonskonsulent ved ILN
Publisert 29. aug. 2012 13:40 - Sist endret 15. mars 2019 09:49