2012

Publisert 12. nov. 2012 15:29

Center for Multilingualism in Society Across the Lifespan (MultiLing) får status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013. Senteret skal fremskaffe ny kunnskap om de språklige konsekvensene av globalisering.

Publisert 11. sep. 2012 13:48

I den nye versjonen av Nynorskordboka har alle ord fått ordklasse og eget bøyningsskjema. Bøyningsformene er i samsvar med den nye rettskrivingen.

Publisert 18. juni 2012 09:09

Kollegaer med et godt innarbeidet samarbeid utvikler felles kommunikasjon hvor språk, gestikulering og blikkontakt kan minne om den vi ser hos ektefeller.

Publisert 27. feb. 2012 14:19

Mye europeisk litteratur ble oversatt til norrønt i middelalderen. - Det ga oss en rik flora av tekster som forskerne har vært altfor lite interessert i, sier Karl G. Johansson. - Litteraturhistorien må endres.

Publisert 15. feb. 2012 09:24

Afasi, stamming, alzheimers sykdom, downs syndrom. Alle er diagnoser som kan gjøre det vanskelig for dem som er rammet å uttrykke seg. 15. februar lanserte HF nettsider som skal gi informasjon til fagfolk og pårørende om ulike typer språkvansker.