Nytt og nyttig i Nynorskordboka

I den nye versjonen av Nynorskordboka har alle ord fått ordklasse og eget bøyningsskjema. Bøyningsformene er i samsvar med den nye rettskrivingen.

Lederne for prosjektgruppen, som har jobbet på spreng med å få Nynorskordboka klar i tide til skolestart, er Christian-Emil Ore og Oddrun Grønvik.

 

Grønvik og Ore har over 20 års erfaring med digital leksikografi. Foto: Vibeke Enstrøm Nøkling.


- Vi vil understreke at moderne leksikografi  er utenkelig uten et tverrfaglig team med høy kompetanse i både leksikografi og språkteknologi, sier Grønvik.

I arbeidet med Nynorskordboka  har Grønvik  ansvaret for det språklige, leksikografiske  arbeidet mens Ore har ansvaret for den språkteknologiske delen.

Samfunnsnyttig

- En viktig fordel med å oppdatere ordboka på nett etter gjeldende normering, er at produsenter av stavekontrolltjenester, som Microsoft, får et godt produkt og Språkrådet får gjennomført sin språkpolitikk, sier Ore.

De er ivrige på å vise de nye funksjonene i ordboka.

- Ved å søke på treff i både Bokmålsordboka og Nynorskordboka, får du visningene parallelt på skjermen, og kan dermed tydelig se forskjellene mellom gammel og ny visning, forklarer Ore.

- Det som er nytt er at alle ord har fått ordklasse og eget bøyningsskjema. Bøyningsformene er i samsvar med den nye rettskrivingen og vises i en tabell. Alle formene er skrevet fullt ut, forteller Grønvik. 

Tidligere har det kun stått «Bøy verbet på same måte som ....». Nå er hvert enkelt verb bøyd i alle tider. 

- Hvis du søker på «gå», vil du få en oversiktlig tabell med alle verbtider, også perfektum partisipp og presens partisipp, forklarer Ore.

I den nye versjonen er det også satt inn leddelingsmarkør i alle sammensatte ord.

Mange søkemuligheter

Du kan søke på både bøyde former, sammensatte ord og faste uttrykk.

- Vi har plukket ut fraser og gitt dem samme behandling som oppslagsord, sier Grønvik.

Fraseordboka rommer nå 5000 oppslag.

- Du kan sette inn prosenttegnet etter ordet du har valgt, for å utvide søket, forteller Ore.

Et søk på «kvar» uten prosenttegn, gir 3 treff. Søker du på «kvar %» gir det 7 treff.

- Du kan også klikke på etymologier og definisjoner, som tar deg til andre artikler i ordboka, sier Ore.

Enklere navigering

Nytt i nettordboka er navigeringsstien over artikkelen, hvor du lett kan se hvilke ord du har klikket på.

- Du kan også skifte mellom utstrakt og kompakt artikkelvisning, opplyser Ore.

Utstrakt visning har ny linje for hver definisjon og hver sitatgruppe. Artikkelvisningen styrer du med en liten pluss-minus-knapp til høyre for artikkelen.

Tidspress

En stor del av arbeidet bak den oppdaterte versjonen har bestått i å kontrollere kryssreferanser og lenker til andre oppslagsord.

- Vi har lest korrektur på 80.000 oppslagsord, forteller Grønvik.

- Et arbeidsår har 100.000 minutter, og det betyr at det ikke er mange minuttene vi kan bruke på hvert ord, poengterer Ore.

Internasjonal standard

De store ordboksverkene på nett, som Oxford English Dictionary og Grimms Wörtebuch, har implementert funksjonen med kryssreferanse, hvor du kan klikke deg til den refererte artikkelen.

- For å bringe Nynorskordboka opp på internasjonal standard valgte vi å legge arbeid i en slik løsning, sier Ore.

Videre arbeid

Selv om mye er på plass er det fremdeles arbeid som gjenstår.

- Det forekommer ord i flere definisjoner, som ikke er lagt inn som oppslagsord. Et eksempel på det er ordet «tiltaksevne». Vi kommer derfor til å gå gjennom hvilke ord dette gjelder og vurdere å inkludere disse i ordboka, forteller Grønvik.

Bokmålsordboka skal få samme oppdatering som Nynorskordboka, og arbeidet er i gang.
 

Den nye versjonen av ordboka på nett er blitt enda mer brukervennlig. Foto: Vibeke Enstrøm Nøkling.

 

Av Vibeke Enstrøm Nøkling, Informasjonskonsulent ILN
Publisert 11. sep. 2012 13:48 - Sist endret 14. feb. 2020 12:33