Liten studieretning, men høy gjennomføringsgrad

Hva skal til for at studentene gjennomfører studiene sine? Studieretningen for Litteraturformidling har kanskje noen av svarene.

Marianne Egeland er fagansvarlig for studieretningen Litteraturformidling. Foto: Vibeke Enstrøm Nøkling.

Studieretningen har ca. 10 studenter på hvert kull. Første kull startet våren 2004, og erfaringen viser at gjennomføringen er meget høy.

Trivsel er viktig

Som fagansvarlig for denne studieretningen, Marianne Egeland, hva tror du er de viktigste faktorene for at så mange av studentene fullfører?

- Vi har et godt fagtilbud og et tillitsfullt miljø, som virker motiverende. Jeg tror at høy trivsel og høy gjennomføringsgrad henger sammen. En følelse av tilhørighet og samhold er viktig.

Hva skaper trivsel?

- Studieretningen har hittil hatt et innføringsemne med seminar på Granavollen, som har inkludert en overnatting. Disse turene tidlig i studiet har gjort at studentene raskt har blitt godt kjent med hverandre. Dessuten får studentene tett oppfølging gjennom hele studiet, sier Egeland.

Oppbygging

Studieretningen består nesten utelukkende av obligatoriske emner.

- Det er både fordeler og ulemper ved det. Andre studieretninger gir større frihet til å velge emner, men jeg mener oppbyggingen vår sikrer faglig bredde, et godt studietilbud og at studentene utvikler en kullfølelse. De trives utmerket, sier Egeland.

Egeland har også stått fast ved at prosjektplanleggingsemnet skal gis i tredje semester og ikke i første semester, som er blitt vanlig for mange av studieretningene.

- Prosjektplanlegging i første semester kommer for brått på. Grunnen til dette er at studentene får mange impulser fra de emnene som undervises de tre første semestrene, og som påvirker valget deres av hva de ønsker å skrive om i masteroppgaven sin i det siste semesteret, forklarer Egeland.

Alumnusgruppe

Litteraturformidling har en egen alumnusgruppe for nye studenter og ferdige kandidater som møtes en gang i halvåret til faglige og sosiale arrangementer.

- Jeg inviterer i tillegg tidligere studenter, som forteller om sine erfaringer i arbeidslivet på egne samlinger for de nye studentene. Dette gir nyttig kunnskapsoverføring fra ett kull til det neste, avslutter Egeland.
 

Av Vibeke Enstrøm Nøkling
Publisert 20. feb. 2013 14:15 - Sist endret 20. feb. 2013 14:15