2013

Publisert 20. des. 2013 11:24

Nordmenn og irer har mye til felles – en forhistorisk storhetstid, kolonialisering, fattigdom og emigrasjon. Også utviklingen av de to nasjonenes skriftspråk har mange paralleller.

Publisert 16. juli 2013 14:18

Hvor finner man det ”egentlige” Norge? På hytta, sier Ellen Rees. - I dag er hytta blitt så vanlig at ingen lenger spør seg hvor den kom fra, eller hva den betyr.

Publisert 16. mai 2013 09:36

Grunnlovsdagen ble et viktigere samlingspunkt etter 22. juli, viser en studie av skoleelevers 17. mai-taler (artikkel i Klassekampen).

Publisert 20. feb. 2013 14:35

Få ein dagleg dose av fyndige visdomsord med applikasjonen Dagens Aasens-ord.

Publisert 20. feb. 2013 14:15

Hva skal til for at studentene gjennomfører studiene sine? Studieretningen for Litteraturformidling har kanskje noen av svarene.

Publisert 7. feb. 2013 13:19

Mer enn 1600 ord. Alle systematisert. En ny database utviklet ved Humanistisk fakultet kan bli et unikt verktøy for logopeder, lingvister, psykologer og pedagoger.