Når språket er ditt eneste pass

Einar Haugen Lecture tar opp et brennaktuelt tema: Er det riktig at lytteprøver av morsmålet til en asylsøker skal avgjøre om han får opphold?

For mange er morsmålet eneste ID. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fredag 26. september kommer språkforsker Monika S. Schmid fra Universitetet i Essex til UiO for å snakke om språkanalyser i årets Einar Haugen Lecture.

Vi spør lederen av MultiLing, Senter for flerspråklighet professor Elizabeth Lanza, om hvorfor de arrangerer Einar Haugen Lecture.

Elizabeth Lanza leder MultiLing, Senter for flerspråklighet ved UiO.

– Hva handler arrangementet om?

–  Forelesningen er en hyllest til språklig mangfold og flerspråklighet, og arrangeres i forbindelse med Den europeiske språkdagen. Denne årlige forelesningen er oppkalt etter Einar Haugen, og slik hyller vi denne fremragende norsk-amerikanske språkforskeren. Gjennom sin forskning om norsk språk i USA ble Haugen en banebryter i språksosiologi. Han dannet mønster for senere forskning i innvandreres minoritetsspråk og i tospråklighet, forklarer Elizabeth Lanza.

– Hvem ønsker du skal komme? Hvorfor bør de delta?

– Forelesningen er åpen for alle. Jeg håper at mange studenter og forskere som er interessert i flerspråklighet kommer. Forelesningen er spesielt interessant for de som jobber i offentlig forvaltning med spørsmål knyttet til asylsøkere og de som jobber innenfor tolking. Språkanalyser brukes i hele Europa for å avgjøre menneskers opphav, og avgjørelsen kan da bestemme et individs skjebne. Forelesningen vil vise problemer og fallgruver som er knyttet til en utbredt metode, LADO (Language Analysis for the Determination of Origin), og foredragsholderen vil skissere forslag som kan sikre bedre kvalitet på denne praksisen.

– Hvorfor skjer dette akkurat nå?

– Behandlingen av asylsøkere er i dag et viktig tema i hele verden og ikke minst her i Norge. Forelesningen er forskningsbasert og vil fortelle om arbeid som gir et verdifullt bidrag til bedre ivaretakelse av mennesker i en vanskelig situasjon, sier Lanza.

Av Alf Øksdal
Publisert 16. sep. 2014 12:46 - Sist endret 18. jan. 2018 15:28