2014

Publisert 3. okt. 2014 12:28

Professor i lingvistikk Monika Schmid kritiserer vestlige myndigheters bruk av språkanalyser til å avgjøre asylsøkeres opprinnelsessted. Hun mener det ikke er mulig å avgjøre hvilken opprinnelse en person har bare ved å analysere språket.

Publisert 17. juli 2014 16:16

I sin nye bok viser Ellen Rees hvordan Peer Gynt i vår tid er blitt brukt av reiselivsnæringen, fjernsyn og av moderne forfattere.

Publisert 10. juli 2014 11:24

Amerikanorsk er mer robust enn antatt. I Midtvesten snakker etterkommere av norske immigranter i dag en særegen variant av østnorsk. Trass i de enorme avstandene, fins en felles dialekt.

Publisert 13. mars 2014 13:10

Ved utgangen av året vil 12-bindsverket som forteller historien om det norske ordforrådet være ferdig. Arbeidet med Norsk Ordbok har pågått i mer enn 80 år.