Ny ordbok forklarer 70 000 kinesiske ord

2000 timer lydopptak ble kjørt fra Praha til Oslo i en folkevognbuss. 50 år og mange tusen arbeidstimer senere er opptakene blitt til ordboken MAID – Mandarin Audio Idolect Dictionary.

Ordboken ble nylig ble ferdigstilt av Tekstlaboratoriet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Professor Oldřich Švarný (1920-2012) var en fremtredende ekspert på kinesisk språk og kultur i Tsjekkia. Midt på 60-tallet ble Švarný kjent med kineseren Madame Tang Yunling. Sammen gjorde Yunling og Švarný over 2000 timer båndopptak i årene 1965-69.

På disse opptakene forklarer Yunling rundt 70 000 ord på den mandarin-kinesiske mandsjudialekten, som er tett knyttet til opprinnelsen av moderne Mandarin. Hun forteller både om hvordan ordene typisk blir brukt i samtale, og om ordenes antropologiske og historiske bakgrunn.

Båndene ble digitalisert i siste liten

Christoph Harbsmeier brukte tusenvis av timer på å digitalisere lydopptakene. Foto: Ute Hüsken.

Opptakene ble liggende i 30 år, fram til 1998. Da ga Švarný det enorme lydmaterialet til sin venn og kollega, professor Christoph Harbsmeier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo. Lydbåndene fraktet Kina-forskeren Harald Bøckmann til Oslo i sin folkevognbuss.

- Digitaliseringen av lydbåndene har jeg stått for alene, forteller professor Harbsmeier.

- Båndene var gamle og klistret sammen. De var i ferd med å bli ubrukelige og måtte trekkes igjennom en gammel Tandberg fire-spors båndopptager. Jeg har brukt tusenvis av timer over mange år på det, fordi jeg anså dette arbeidet som kanskje det største bidrag jeg noensinne ville kunne gi til kinesisk kulturhistorie og språkvitenskap.

Etter at lydbåndene var blitt digitaliserte, måtte opptakene transkriberes; det vil si at taleopptakene ble overført til skriftlig form. Dette arbeidet ble ledet av universitetslektor Øystein Visted ved IKOS. Arbeidet med å transkribere det digitaliserte lydmaterialet til kinesiske tegn er ennå ikke sluttført.

Kinesisk miljø i Praha. Professor Švarný i midten på besøk hos Tang Yunling og hennes ektemann. Til venstre ser vi to kinesiske venner. (Foto: privat)

Stor interesse for ordboken i Kina

Professor Harbsmeier er optimistisk til hvordan ordboken er blitt mottatt i Kina. Han har allerede fått tilbud fra kinesiske universiteter som er interessert i å kjøpe materialet.

MAID skal også være en integrert del av databasen Thesaurus Linguae Sericae, som er en database for kinesisk språk.

Ved Tekstlaboratoriet har professor Janne Bondi Johannessen vært prosjektleder for MAID, og Michal Kosek har utviklet den tekniske løsningen som er basert på teknologi Tekstlaboratoriet tidligere har utviklet.

Av Olaf Christensen
Publisert 17. feb. 2016 13:04 - Sist endret 16. juni 2020 09:55