Mange misforstår rettighetene sine i politiavhør

I avhør med politiet har den mistenkte rett til en forsvarer og å forstå anklagene. Men mange misforstår når de ikke får rettighetene sine presentert på morsmålet, mener språkforsker Aneta Pavlenko.

"You have the right to remain silent": Forskningen til professor Aneta Pavlenko viser at mange med et annet morsmål misforstår rettighetene sine i møte med politiet. Foto: Elvert Barnes, Flickr

Foto: Elvert Barnes, Flickr

– Ring, ring!

Telefonen durer på kontoret til lingvistikk-professor, Aneta Pavlenko, på Temple University i Philadelphia. Året er 2004. Pavlenko svarer og hører en mannsstemme.

– Hei dr. Pavlenko. Jeg ringer i forbindelse med en pågående drapssak, og lurer på om du...

– Drapssak? Nå har du kommet til en professor i lingvistikk. Jeg tror du må ha ringt feil, sier Pavlenko og legger på.

Sekunder senere ringer telefonen igjen. Mannen ringte ikke feil - det er Pavlenko han vil snakke med.

Han er forsvarer for en russisk kvinne som er siktet for å ha drept den nye kjæresten til sin eksmann. Kvinnen har blitt avhørt og fikk presentert sine juridiske rettigheter, men forsvareren tror ikke kvinnen forstod politiet nøyaktig nok.

– Vi trenger din hjelp, dr. Pavlenko. Vil du se på videoen av avhøret og vurdere om hun forstod hva politiet sa til henne?

Pavlenko tenker seg kort om.

– Ja, det vil jeg.

Mistenkte tror de er vitner

Videoen Pavlenko fikk se, viste at den mistenkte russiske kvinnen åpenbart ikke forstod sine juridiske rettigheter i avhøret med politiet. Siden den gang har Pavlenko viet karrieren sin til å forske på hvordan mennesker med et annet morsmål oppfatter sine rettigheter i møte med politiet.

Hun har blitt brukt som ekspert-vitne i flere rettssaker, blant annet etter Boston-terroren i 2013. Nå er hun professor II ved UiOs Senter for flespråklighet, MultiLing.

– Veldig mange tror de er vitner når de egentlig er den mistenkte. Dette er svært problematisk, sier Pavlenko.

– Menneskerettighetene slår fast at alle mennesker har rett til å beskytte seg selv mot selvinkriminering. Forstår du ikke rettighetene dine i møte med politiet, kan du fort si ting som kobler deg til den kriminelle handlingen. Det finnes flere eksempler på at dette har ført til at feil person har endt opp i fengsel, sier hun.  

På UiO: Aneta Pavlenko er professor II ved UiOs Senter for flerspråklighet, MultiLing. Foto: Fillip-André Baarøy

Overvurderer egne språkferdigheter

I 2014 undersøkte Pavlenko forståelsen til over 100 personer med et annet språk enn engelsk som morsmål. De ble bedt om å skrive ned hva de oppfattet da de fikk høre blant annet setningene: "You have the right to remain silent", og "You have the right to have an attorney present."

– Resultatet var slående. Folk hører ikke det man skulle tro de hørte, sier Pavlenko.

Setningen "You have the right to remain silent" forstod mange av informantene som at de var nødt til å skrive ned noe - "You have to write something." Setningen "You have the right to have an attorney present" oppfattet mange som at advokaten ville være i fengselet - "Your attorney will be in prison."

Til tross for de klare misforståelsene, svarte de aller fleste i undersøkelsen "ja" da de ble spurt om de hadde forstått rettighetene sine.

– Dette er en stor del av problemet. Folk tror ofte at de er bedre i engelsk enn de egentlig er, og de tror de forstår det som blir sagt når de egentlig ikke gjør det, sier Pavlenko.

Et grep som kan minske sjansen for misforståelser, er at politiet slutter å kun stille bekreftende ja- eller nei-spørsmål, mener Pavlenko.

– Politiet bør isteden be den mistenkte forklare sin forståelse av rettighetene han eller hun har fått presentert. På den måten kan politiet sikre at de har forstått det riktig, sier hun.

  • Aneta Pavlenko er deltaker og medarrangør for MultiLings språk-konferanse på Litteraturhuset 11. oktober. 

Skal forske i Norge

Misforståelser i politiavhør skjer ikke bare i USA. Ifølge Pavlenko, er problemet stort også i Australia, Storbritannia og Tyskland. Nå skal hun undersøke forholdene i Norge.

– Det er interessant at politiet i Norge ikke er nødt til å lese opp de juridiske rettighetene til den de skal avhøre. Før jeg kan si noe om Norge, vil jeg gjennomføre en grundig analyse. Jeg håper å få tilgang på video av norske politiavhør som kollegaene mine og jeg kan studere, sier hun.

Pavlenko er glad for å være en del av UiOs Senter for flerspråklighet og gleder seg til å forske i Norge.

– Universitetet i Oslo er gode til å bringe sammen forskere på dette feltet fra hele verden. Når jeg er her føler jeg meg i senteret for verdens forskning på flerspråklighet, sier hun.

Av Fillip-André Baarøy
Publisert 4. okt. 2017 12:06 - Sist endret 14. feb. 2020 12:42