Nyere lyrikkteori

Bildet kan inneholde: menneskekroppen, kunst, graffiti, gest, håndskrift.

En åpen bok. 

Kursbeskrivelse

I likhet med litteraturen for øvrig er lyrikken stadig i endring. Der lyrikk endrer seg raskt, og der den aldri helt lar seg fange i definisjoner og modeller, viser vår forståelse av hva lyrikk er, begrepet lyrikk og teorien om lyrikk seg å være mer standhaftig. Den hegelianske forståelsen av (den romantiske) lyrikken som bærer av et selvbevisst subjekts erfaringer synes å holde seg godt, selv om den har blitt imøtegått en rekke ganger, ikke minst i nyere tid av blant annet Jonathan Culler i hans Theory of the lyric og av Virginia Jackson i hennes studie av Emily Dickinson og utviklingen av begrepet «lyricization» i hennes historiske poetikk. I nyere lyrikkteori er det gjort en rekke forsøk på å gripe et postromantisk lyrikk-begrep. Kurset «Nyere lyrikkteori» undersøker lyrikkens sjangerhistorie og ulike former som lyrikk kan ta, og har til hensikt å lese kritisk samt diskutere nyere lyrikkteori. Selv om kurset primært er avgrenset til lyrikk som diktart, er mange av pensumtekstene bærere av perspektiver som strekker seg forbi diktarten og angår det bredere begrepet «poesi» og i det hele tatt litteratur som sådan. Kurset er derfor relevant for både stipendiater med prosjekter som omhandler lyrikk og poesi og stipendiater hvis prosjekter omhandler andre diktarter og litterære sjangrer.

Pensumlitteratur: her

Sted, dato og varighet, samt påmeldingsfrist
Forskerkurset arrangeres ved Universitetet i Oslo, Blindern, 19.–20. september 2022.
Språk: Norsk (studenter som ønsker å presentere og å skrive drøftende artikkel på et annet skandinavisk språk, eller på engelsk, kan gjøre dette).
Påmeldingsfrist: 5. september. UiO-stipendiater melder seg i Studentweb, kurskode HFILN9001D

Antall ECTS:
Godkjent kurs: 1 ECTS.
Godkjent kurs og drøftende artikkel: 3 ECTS.
 

Publisert 5. juli 2022 12:27 - Sist endret 1. sep. 2022 14:07