Handbok i norrøn filologi

På arbeidsmøtet i Bergen 16.02.2002 vart det vedteke å lage ei handbok i norrøn filologi tilpassa behova på faget norrøn filologi og ulike modular av faget nordisk. Odd Einar Haugen fekk i oppdrag å koordinere arbeidet med denne handboka. Handboka er no utgjeven på Fagbokforlaget i Bergen i serien til Landslaget for norskundervisning (21.12.2004).

Handbok i norrøn filologi

Ei tysk utgåve av boka vart utgjeven på Walter de Gruyter i Berlin i september 2007 under tittelen Altnordische Philologie: Norwegen und Island. Boka er omsett av Astrid van Nahl, som i samarbeid med redaktøren av boka og ei rekkje konsulentar har omarbeidd boka for den tyske lesarkrinsen.

Altnordische Philologie

 

Publisert 3. apr. 2009 15:20 - Sist endret 15. nov. 2016 15:50