Medlemsinstitusjonar

Medlemer 2015-2018

For perioden 26. oktober 2015 – 31. desember 2018 har institusjonane oppnemnt desse representantane:

 • Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen: Eike Schnall (representant), Odd Einar Haugen (vararepresentant). (Ikkje stadfest).

 • Institutt for språk og kultur, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet: Endre Mørck (representant). Gjenppnemnd i e-brev frå instituttleiar Eystein Dahl, 22.2.2016.

 • Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo: Oppnemninga er overlaten til fagmiljøet, i samsvar med i e-brev frå instituttleiar Hanne Gram Simonsen, 19.11.2007. Jon Gunnar Jørgensen (representant) Karl G. Johansson (vararepresentant).

 • Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, NTNU, Trondheim: Ivar Berg (representant). Oppnemnd i e-brev frå instituttleiar Annlaug Irene Bjørsnøs, 16.08.2017

 • Institutt for kultur- og språkvitskap, Universitetet i Stavanger: Inge Særheim (representant). Oppnemnd i e-brev frå instituttleiar Marie Smith-Solbakken, 21.11.2007.

 • Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder: Michael Schulte (representant), Gudlaug Nedrelid (vararepresentant). Oppnemnd i e-brev frå instituttleiar Anne Løvland, 26.10.2015

 • Høgskulen på Vestlandet: Kristel Zilmer (representant), Agnete Nesse (vararepresentant). Oppnemnd i e-brev frå instituttleiar Morten Rønning 23.11.2015

 • Institutt for språk og litteratur, Høgskulen i Volda: Ingen ny representant er oppnemnd etter Bernt Øyvind Thorvaldsen.

 • Institutt for språk og litteratur, Høgskolen i Sørøst-Norge: Bernt Øyvind Thorvaldsen (represetant). Oppnemnd i e-brev frå instituttleiar Evy Beate Tveter, 1.9.2017.

 

 

Medlemer 2008-2011

For fireårsperioden 1. januar 2008 – 31. desember 2011 har institusjonane oppnemnt desse representantane:

 • Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen: Odd Einar Haugen (representant). Oppnemnd i e-brev frå instituttleiar Stein Haugom Olsen, 15.11.2007.
 • Senter for mellomalderstudiar (CMS), Universitetet i Bergen: Else Mundal (representant). Oppnemnd i e-brev frå senterleiar Sverre Bagge, 15.11.2007.
 • Institutt for språkvitskap, Universitetet i Tromsø: Endre Mørck (representant), Gulbrand Alhaug (vararepresentant). Oppnemnd i e-brev frå instituttleiar Tove Bull, 16.11.2007.
 • Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo: Oppnemninga er overlaten til fagmiljøet, i samsvar med i e-brev frå instituttleiar Hanne Gram Simonsen, 19.11.2007.
 • Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, NTNU, Trondheim: Karin F. Seim (representant). Oppnemnd i e-brev frå instituttleiar Tor A. Åfarli, 20.11.2007.
 • Institutt for kultur- og språkvitskap, Universitetet i Stavanger: Inge Særheim (representant). Oppnemnd i e-brev frå instituttleiar Marie Smith-Solbakken, 21.11.2007.
 • Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder: Gudlaug Nedrelid (representant), Rune Røsstad (vararepresentant). Oppnemnd i e-brev frå instituttleiar Alf Kjetil Igland, 03.01.2008.
 • Institutt for språk og litteratur, Høgskulen i Volda: Bernt Øyvind Thorvaldsen  (representant). Invitasjon om medlemskap akseptert i brev frå instituttleiar Kjetil Myskja, 13.10.2009.

Medlemer 2002-2007

 • Institutt for nordisk språk og litteratur, Universitetet i Tromsø, sluttar seg til samarbeidsnemnda i brev av 26.09.2002 frå fakultetsdirektør Eirik Liland. Endre Mørck blir oppnemnd som representant frå instituttet.
 • Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Oslo, sluttar seg til samarbeidsnemnda i brev av 27.09.2002 frå styrar Hans H. Skei. Jon Gunnar Jørgensen blir oppnemnd som representant frå instituttet.
 • Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, sluttar seg til samarbeidsnemnda i brev av 10.10.2002 frå visestyrar Gjert Kristoffersen, på grunnlag av vedtak i instituttstyret 09.09.2002, jf. sak 70/02. Representantar blir Odd Einar Haugen og Else Mundal.
 • Institutt for nordisk og mediefag, Høgskolen i Agder, sluttar seg til samarbeidsnemnda i brev av 11.10.2002, på grunnlag av vedtak i instituttstyret 25.09.2002. Marit Christoffersen [no: Marit Aamodt Nielsen] blir oppnemnd som fast representant frå instituttet og Gudlaug Nedrelid som vararepresentant.
 • Institutt for nordisk språk ved Avdeling for humanistiske fag, Høgskolen i Stavanger [no: Universitetet i Stavanger], sluttar seg til samarbeidsnemnda i e-brev av 29.10.2002 frå Roger Lockertsen, på grunnlag av vedtak i instituttstyret 29.10.2002, sak 68/2002. Inge Særheim blir oppnemnd som representant frå instituttet.
 • Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, sluttar seg til samarbeidsnemnda i brev av 16.12.2002 frå styrar Frode Helland. Jan Ragnar Hagland blir oppnemnd som fast representant frå instituttet, og Karin Fjellhammer Seim som vararepresentant.
 • Senter for studiar i vikingtid og nordisk mellomalder (MAS) ved Universitetet i Oslo sluttar seg til samarbeidsnemnda etter vedtak i styret 06.06.2003 og i brev av 24.09.2003. Karl G. Johansson er oppnemnd som representant frå senteret, og Terje Spurkland som vararepresentant.

 

 

Publisert 15. nov. 2016 15:50 - Sist endret 13. apr. 2018 14:29