English version of this page

Flerspråklige landskap i den skandinaviske middelalderen

Når den latinske skriftkulturen vokste frem i Skandinavia, møtte den en gammel lokal tradisjon med å skrive tekst på folkespråket med runer.

Inskripsjoner med runer og latinsk skrift.
Foto: Nils Lagergren

Om prosjektet

Bruk av ulike språk- og skriftsystem er sentrale faktorer i utviklingen av skriftkulturen i europeiske samfunn i middelalderen.

Skandinavia er i denne forbindelse et enestående tilfelle, der den latinske skriftkulturen, som suksessivt vokste fram fra slutten av 1000-tallet, møtte en 800 år gammel lokal tradisjon med å skriftfeste tekst på folkespråket med runer.

Innføringen av det latinske språket og alfabetet revolusjonerte skriftpraksisen i Norden. Den tidligere enspråklige runeskriftkulturen i Skandinavia ble flerspråklig og flerskriftlig.

Dette førte til en sameksistens mellom de to tradisjonene som varte i flere hundre år, til en samtidig anvendelse av de to språkene og alfabetene, og til gjensidig påvirkning. 

Mål

Målet med prosjektet er å:

  1. Analysere møtet mellom runeskriftkulturen og den latinske skriftkulturen gjennom forekomster av språk- og skriftblanding.
  2. Undersøke hvilken betydning dette møtet har hatt for utviklingen av litterasitet i Skandinavia mellom 1000- og 1500-tallet.

Varighet

2020-2021
 

For mer informasjon se den engelske hovedsiden for prosjektet

Emneord: Runer, Norrønt språk, Latin, Flerspråklighet
Publisert 23. mars 2020 10:07 - Sist endret 22. aug. 2022 15:01