English version of this page

Norrøn poesi og utviklingen av sagalitteraturen

Nye metoder for datering av skaldekvad skal gi innsikt i diktningens betydning for utviklingen av sagaene.

Skaldediktning.

AM 132 fol. fra Möðruvallabók med en strofe tillagt av en annen hånd. Foto: Stofnun Árna Magnússonar.

Om prosjektet

Det norrøne skaldeverset fant sin form i Norge allerede rundt år 850 og er et av Nordens viktigste bidrag til den europeiske kulturarven. Skaldedikt er en vesentlig bestanddel i sagalitteraturen som utviklet seg på 11–1200-tallet.

Viktige verktøy for prosjektet vil være nyutviklede metoder til å datere skaldekvad på lingvistisk og metrisk (snl.no) grunnlag. Disse metodene tar utgangspunkt i en gradering av kriterier, fra sterke till svake. Ved å benytte disse metodene, kan vi avgjøre om strofene er så gamle som de gir seg ut for å være. Videre vil den nye utgaven av skaldekorpuset (skaldic.abdn.ac.uk, engelsk) være et viktig hjelpemiddel.

Mål

Prosjektets overordnede hypotese har to ledd som skal testes og vurderes.

  1. Skaldedikt og til dels eddadikt hadde grunnleggende formativ betydning for utviklingen av sagalitteraturen og var langt viktigere enn antatt i tidligere forskning.
  2. Bruken av poesi i sagaene utviklet seg fra et tidlig stadium, der forfatterne siterte strofer som kilder og dokumentasjon av historiske fakta. Slik ble poesien en grunnleggende forutsetning for sagaene. Etter hvert ble praksisen med å sitere strofer et stilistisk ideal, og sagaforfatterne diktet da i økende grad strofer selv for å legge dem i munnen på hovedpersonene. Vi vil derfor vente å finne en større andel «uekte» skaldekvad i de yngre sagaene enn i de eldre.

Varighet

01.08.21-31.01.25

Finansiering

Forskerprosjekt for fornyelse – Norges Forskningsråd, nr. 313688.

Samarbeid

Universitetet i Stavanger

Publisert 8. mars 2021 12:05 - Sist endret 30. mars 2022 13:13