Den estlandssvenska korpusen (ESV-korpusen)

ESV-korpusen består av transkriptioner koplat til ljudfiler med estlandssvenska. Korpusen omfattar omkring 34 000 ord.

Karta från Svensk världsatlas (1930) som visar svenskbygder i Estland i rött (via Wikimedia Commons)

ESV-korpusen består av nya transkriptioner av materialet i En bok om Estlands svenskar 3 B (Lagman 1990).

Inför arbetet med boken skrev ett antal modersmålstalande estlandssvenskar några texter, och sedan har dessa texter lästs in på kassettband, i de flesta fall av författarna själva men ibland av andra. I boken löper ursprungstexterna parallellt med svenska översättningar, och kassettbanden var bifogade. Under transkriptionsarbetet har vi dock upptäckt att det finns en del skillnader mellan text, inspelning och översättning. I ESV-korpusen följer transkriptionerna inspelningarna bättre.

Vi avser att så småningom komplettera korpusen med transkriptioner av estlandssvenskt arkivmaterial från början av 1900-talet.

I ESV-korpusen finns det för närvarande (september 2018) 34 transkriptioner omfattande omkring 34 000 ord. Texterna härrör från samtliga dialektområden:

  1. Nargö
  2. Rågöarna, Vippal, Korkis
  3. Ormsö, Nuckö
  4. Runö

Transkriptionerna har utförts av Ida Västerdal inom projektet Estlandssvenskans språkstruktur (2013–2017). Programmet som har använts är ELAN.

Korpusen är sammanställd i samarbete med Tekstlaboratoriet och man söker i den med nya Glossa. Logga in med Feide eller eduGAIN med ditt vanliga universitets-användarnamn och lösenord. Om du inte har tillgång till Feide, eduGAIN eller Clarin, kontakta tekstlab-post@iln.uio.no.

Estlandssvenska talades i Estlands kustlandskap från medeltiden fram till andra världskriget – se http://www.estlandssvenskarna.se/.

För mer information om korpusen kan man kontakta Ida Västerdal, Maia Andréasson eller Henrik Rosenkvist, samtliga vid institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Se också Västerdal (2018).

Västerdal, Ida. 2018. Bland hoittgaltar, hlippar och håhlelearer. Om  att transkribera och översättaestlandssvenska. I: Henrik Rosenkvist (red.)  Estlandssvenskans språkstruktur,Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 33, 33–38.

 

Publisert 3. sep. 2018 16:09 - Sist endret 15. sep. 2020 16:24