Tekst- og emnekategorier i LBK

Denne siden inneholder en oversikt over tekst- og emnekategorier i leksikografisk bokmålskorpus slik det er beskrevet i her.

Aviser og periodika AV01 Riksaviser
AV02 Regionsaviser
AV03 Lokalaviser
AV04 Ukeblad
AV05 Tegneserie
AV06 Tidsskrifter og fagblader
AV00 Uspesifisert aviser og periodika
Sakprosa SA01 Lærebøker
SA02 Fagbøker
SA03 Biografier
SA04 Artikkelsamlinger (antologi, festskrift o.l.)
SA05 Avhandlinger
SA06 Juridiske dokumenter
SA07 Rapporter
SA08 Ordbøker
SA09 Oppslagsverk, leksikonartikler
SA10 Reiseskildringer
SA00 Uspesifisert sakprosa
Skjønnlitteratur SK01 Epikk (romaner)
SK02 Drama
SK03 Lyrikk
SK04 Korttekster
SK99 Uspesifisert skjønnlitteratur
TV-teksting TV01 Tekst-TV
TV02 Undertekster til nyhets- og dokumentarprogrammer på TV
TV03 Undertekster til TV-serier og filmer på TV
TV00 Uspesifisert TV-teksting
Upublisert materiale, småtrykk, annet UP01 Reklame, brosjyrer, bruksanvisninger, mm.
UP02 Korrespondanse, forretningsdokumenter
UP03 Unormert
UP04 Diskusjonsgrupper
UP05 Blogger
UP00 Uspesifisert upublisert materiale

 

Emnekategorier i korpuset

 
Humaniora HUM01 Språk
HUM02 Litteratur
HUM03 Filosofi og idéhistorie
HUM04 Historie
HUM05 Kunst (inkl. maleri, tegning, skulptur, arkitektur, grafisk design, typografi osv.)
HUM06 Religion og livssyn
HUM07 Kulturkunnskap (etnologi, folkloristikk, mm.)
HUM08 Arkeologi
HUM09 Musikk
HUM10 Film og teater (inkl. fiksjon i fjernsyn og radio)
HUM00 Uspesifisert humaniora
Samfunnsfag SAM01 Sosiologi
SAM02 Sosialantropologi
SAM03 Geografi
SAM04 Statsvitenskap
SAM05 Politisk debatt
SAM06 Pedagogikk
SAM07 Psykologi
SAM08 Medier og mediekunnskap
SAM09 Økonomi og næringsliv, administrasjon
SAM10 Kjønnsforskning
SAM00 Uspesifisert samfunnsfag
Realfag REA01 Astronomi og astrologi
REA02 Biologi
REA03 Fysikk
REA04 Kjemi
REA05 Meteorologi
REA06 Geologi
REA07 Matematikk
REA08 Økologi
REA09 Informatikk og informasjonsteknologi
REA10 Ingeniørfag (teknikk, elektronikk, mekanikk mm.)
REA00 Uspesifisert realfag
Juss JUS01 Juss
JUS00 Uspesifisert juss
Helse, behandling HEL01 Farmasi
HEL02 Odontologi
HEL03 Sykepleie
HEL04 Medisin
HEL05 Psykiatri
HEL00 Uspesifisert helse, behandling
Sport og fritid SPO01 Sport
SPO02 Fritid (jakt og fiske, bil, friluftsliv, forming, håndarbeid, mat, reise mm.)
SPO03 Mat
SPO00 Uspesifisert sport og fritid
Næringsvirksomhet NAR01 Skipsfart og fiske
NAR02 Jordbruk og skogbruk
NAR00 Uspesifisert næringsvirksomhet
Samferdsel SAF00 Samferdsel
Militærvesen MIL00 Militærvesen

 

Publisert 17. des. 2018 11:30 - Sist endret 19. feb. 2019 21:42