English version of this page

Oslo-translitteratoren

Oslo-translitteratoren er et halvautomatisk verktøy som lager en alternativ transkripsjon fra en originaltranskripsjon. Translitteratoren kan bli trent på et hvilket som helst språk eller på en hvilken som helst dialekt.

Webgrensesnittet til Oslo-translitteratoren.

Oslo-translitteratoren oversetter fra en transkripsjon til en annen, vanligvis med en fonetisk/talemålsnær transkripsjon som utgangspunkt og en ortografisk transkripsjon som resultat. Transkripsjonen som har blitt automatisk translitterert, blir manuelt rettet opp før resultatet brukes til å trene systemet en gang til på den dialekten som er valgt. Hver gang translitteratoren blir trent, blir den bedre i stand til å translitterere en ny transkripsjon på samme dialekt.

Oslo-translitteratoren har vært brukt i utviklingen av Nordisk dialektkorpus og det finlandssvenske Talko-korpuset, og blir i dag brukt i LIA-prosjektet.

Kontakt tekstlab-post@iln.uio.no hvis du ønsker mer informasjon om Oslo-translitteratoren.

Les om translitteratoren i HF-aktuelt

Les mer om translitteratoren her

 

 

 

 

Publisert 8. feb. 2017 15:23 - Sist endret 14. juni 2020 16:33