Periodiske emneevalueringsrapporter

I listen nedenfor finner du alle periodiske evalueringer av

  • NOR2120
  • NOR4120

gjort fra og med 2014. Evalueringer av eldre dato finner du på emnesidene. Emnene har felles undervisning og evalueres derfor i sammen.

Emneevalueringsrapporter