English version of this page

Læringsressurser ved ILN

Evaluering

Periodiske evalueringer av emner ved ILN fra og med 2014.

Oppgaveinnlevering

Innføring i bruk av kilder, innlevering av oppgave i Inspera

Lesesal og bokskap for masterstudentar

Her finn du informasjon om lesesalen og bokskapa som du som masterstudent har tilgang til.

Valg av examen fakultatum

Visste du at du kan velge fritt selv hvilken ex.fac. du skal ta?