English version of this page

Fornemmelse av fellesskap

Hvordan kan litteratur, kunst og filosofi utforske og skape rammer for fellesskap?

Strømledninger og to menn i heisekran. Foto.
Foto: American Public Power Association/Unsplash

Om gruppen

Fellesskap har alltid vært et tema i litteratur, kunst og filosofi. Forskergruppen «The Sense of Community» (SOC) tar utgangspunkt i at kunstformene er:

  • En rik kilde til å forstå fellesskap.  
  • En viktig ressurs for å initiere og vedlikeholde fellesskap.

Begge deler er kjent i den estetiske tradisjonen. Kunstens rolle må imidlertid stadig tenkes gjennom på nytt. De siste 20 årene har en rekke kulturkritikere påpekt at tradisjonelle fellesskap er truet i senkapitalismen. Samfunnsforskere har vist at moderne samfunn preget av individualisering, fører til nye former for ensomhet og utenforskap.

Forskningsinteresser

Forskergruppen SOC vil undersøke gamle og nye former for fellesskap kritisk, og utforske hvilke kvaliteter som kan inspirere til ulike fellesskap. Vi vil diskutere hvordan fellesskap har blitt beskrevet og definert i ulike sjangre under ulike kulturelle og historiske forutsetninger.

Sentrale spørsmål er:

  • Hvordan beskriver litteratur, kunst og filosofi opplevelsen av fellesskap i dobbel forstand: som følelse og forestilling?
  • Hvordan kan fremstillinger av sanselige opplevelser og følelser åpne for ulike erfaringer og forestillinger om fellesskap?
  • Hvordan bidrar litteratur og kunst til å finne opp nye arenaer for å dele det sanselige, på måter som kan legge til rette for nye former for tiltrekning, tilknytning og tilhørighet?

Teoretiske og litterære tekster

Forskergruppen møtes jevnlig for å diskutere teoretiske og litterære tekster.

Noen viktige teoretiske referanser er Aristoteles, Adam Smith, John Dewey, Hanna Arendt, Jacques Rancière, Nicolas Bourriaud og Roberto Espositio.

Vi forsker på så forskjellige forfattere som Platon, Michel de Montaigne, George Eliot, Nelly Sachs, Paul Celan, Michel Houellebecq og Virginie Despentes.

 
Publisert 21. apr. 2021 08:32 - Sist endret 22. apr. 2021 08:31