Deltakere i Grensekryssinger: forståelsen av tid og subjekt