Språkpolitikk i Slovakia og Tsjekkia etter 1993

Karen Gammelgaard har skrevet en artikkel i Nordisk østforum om utviklingen av språkpolitikk i de post-tsjekkoslovakiske landene. 

Bildet kan inneholde: organisme, font, merke, grafikk, logo.

Foto: Nordisk østforum

I artikkelen gjør Gammelgaard rede for hvordan faktorer som minoritetspolitikk og historiske forhold har preget likheter og forskjeller i språkpolitikken i Tsjekkia og Slovakia. 

Les hele artikkelen her.

Karen Gammelgaard (2022) «Språkpolitikk i Slovakia og Tsjekkia etter 1993», Nordisk Østforum 36, 63–81. 

Publisert 3. juni 2022 09:36 - Sist endret 3. juni 2022 09:36