Opplev Caesars tempel

Nå kan du snart gå rett inn i Julius Caesars tempel i Roma, dra tilbake til tiden like etter mordet, og høre folkemassen nærme seg der du står. Alt du trenger til den virtuelle reisen, er en iPhone - og nyeste applikasjon utviklet av Gunnar Liestøl og hans forskningsteam.  

”Situerte simuleringer” er navnet på en av aktivitetene i INVENTIO-prosjektet som Gunnar Liestøl, professor i medievitenskap, har jobbet med de siste tre årene. Forskningsprosjektet har tatt i bruk en type teknologi, augmented reality, eller på norsk: utvidet virkelighet, som går ut på å gi brukerne av teknologien mer informasjon og opplevelse enn det den fysiske virkeligheten kan gi alene. Data fra den virkelige verden kombineres med virtuelle data. Du peker rundt deg med mobilen for å lære om historien på stedet der du befinner deg.

Programmet som Liestøl og hans team har utviklet, er laget for iPhone, men kan utvides til andre plattformer, som Android og Symbian. Etter sommeren vil trolig i alt fire iPhone-applikasjoner, der fortidsfunn kan ses gjennom mobilen, være tilgjengelige for folk flest.

- Brukertestene har vist at dette er en veldig god og intuitiv måte å lære på, sier Liestøl. Programmet tar i bruk både GPS-navigasjon, kompass og aksellerometer som er innebygd i telefonen.

Har utvidet funksjonaliteten

Den første iPhone-applikasjonen tar for seg Osebergskipet og funnstedet ved Tønsberg. Den ble testet ut sent i fjor av en 3. klasse og en 10. klasse. Med mobilen i hånd kunne de gå til gravhaugen og se skipet da det ble satt i haugen en gang i år 834. De kunne videre rette telefonen ned, inn mot haugen, og se skipet ovenfra, med iPhone-skjermen som vindu. Elevene kunne også, bare ved hjelp av en liten fingerberøring, studere utgravinger og arkeologiske gjenstander i skipet på nært hold.

 - Med de siste applikasjonene har vi gått noen skritt lenger og utvidet funksjonaliteten. Det gjelder særlig den situerte simuleringen vi har gjort av Julius Caesars tempel i Roma, men også simuleringen av Parthenon-templet i Aten, sier Liestøl.

I februar ble simuleringen av Parthenon testet ut av 15 norske antikkstudenter ved Det norske instituttet i Aten. Og i mai ble den aller nyeste versjonen av programmet testet ut i Roma, av stort sett samme gruppe studenter. Liestøl er meget godt fornøyd med brukertestene og studentenes tilbakemeldinger.

Kan selv legge inn lenker

Professor Gunnar Liestøl og hans team har utviklet flere applikasjoner for iPhone som gjør det mulig å bruke mobilen for å utvide virkeligheten.
(Foto: Annica Thomsson)

Den nyeste applikasjonen gir blant annet studentene mulighet til selv å legge inn lenker og koble til nettsider som de selv kan oppdatere. En foreleser kan legge inn sin forelesning, for eksempel stoff knyttet til spesielle deler av Julius Caesars tempel. Hovedpoenget er hele tiden å lette læringen, påpeker Gunnar Liestøl.

- En romlig plassering av informasjon, fremmer hukommelsen. Det er kjent retorisk kompetanse, sier han og forteller at tilgjengelig originallitteratur, klassiske kilder knyttet til templet, også er lagt til.

- Studentene får opp et vindu som viser en innebygd nettleser. Og denne oppdateres mens de står der og ser og lytter.

Mens programversjonene av Parthenon og Oseberg viser statiske objekter, er objektene i Caesars tempel i tillegg rørlige.

- Du kan dessuten se inn i bygningen og velge å ta bort søyler, vegger og tak, slik at det står igjen med rundt ti prosent gjennomsiktlighet. Bygningen blir gjennomskinnelig, og du får blottlagt detaljene. Du kan også klikke deg inn på  enkeltelementer som søyler og ikoner. Og samtidig får du informasjon om dem på øret.

Lytter til Shakespeare om Caesar

Julius Caesars tempel på Forum sto ferdig i år 29 før Kristus. Men applikasjonen tar deg enda et stykke lenger tilbake i tid.

- Vi har med et flashback for å skildre hendelsene forut for byggingen av templet. I år 44 før Kristus, et par dager etter mordet på Caesar, holdt Markus Antonius en tale ved graven, der han på en subtil måte egger folket til hevn. 

Idet templet på iPhone-skjermen forsvinner, hører du folkemassen nærme seg stedet der du står. Du skjønner at du må gå hundre meter høyere opp, og der ser du mannen som taler. Og foran ham: en voksavstøpning av Caesars døde kropp. Talen som benyttes er Shakespeares tolkning, fra dramaet Julius Caesar. Så flytter folkemassen seg, og du ser stedet der Caesar ble kremert.

- Det unike med denne teknologien, er at du befinner deg på et spesifikt sted, som i dag har et bestemt utseende, men som du ved hjelp av simuleringene kan betrakte på nytt i en annen tid. 

Inngår samarbeid om Gokstad-funnet

Det er også aktuelt å tilgjengeliggjøre Mission Dolores, som viser rekonstruksjonen av San Fransiscos eldste bygning, forteller professor Liestøl. Dette blir da en fjerde iPhone-applikasjon.

- Vi har også planer om et større samarbeid med Kulturhistorisk museum og Vkingskiphuset. Det gjelder Gokstad-funnet som det skal gjøres en ny gransking av. Vi ønsker å finne nye måter å formidle slike funn på, og tenker oss en dokumentasjon av granskingen og en tidsakse som går tilbake til utgravingene på 1800-tallet, sier Liestøl.

Professoren understreker at teknologien under navnet utvidet virkelighet like gjerne kan simulere framtidige scenarier som historiske funn.

- Forskningsprosjektet dreier seg om mye mer enn verktøy vi har utviklet. Det er også snakk om metodiske og teoretiske perspektiver. Hvordan være innovativ i våre uttrykksformer, er et sentralt spørsmål.  Vi ønsker å være pådrivere og problemløsere innenfor det vi kaller sjangerdesign, påpeker Liestøl. 

Av Mari Kildahl
Publisert 21. okt. 2010 14:17 - Sist endret 27. okt. 2017 13:17