English version of this page

Inventio (avsluttet)

Teori og praksis for utforming av digitale sjangre for læring og fritid.

Logo. Det står Inventio Project med en grønn figur ved siden av.

Om prosjektet

INVENTIO var et prosjekt med fokus på digitalt sjangerutvikling, design og mobile medier. Prosjektet utforsket digitale medier på tre nivåer: hardware, software og den digitale sjangeren i meningsskapning. 

Forskergruppen vektla hvordan sjangeren skaper mening via digitale medier ut fra en humanistisk forskningtradisjon. 

Mål

INVENTIO står for utviklingen av nye digitiale uttrykksmåter som baserer seg på posisjonering og GPS-teknologi, bredbånd og moderne mobiltelefoner i relasjon til litteratur, lærmidler og museer.

Prosjektet handlet blant annet om såkalt posisjonert eller stedbunden simulering. Dersom en befinner seg på ett sted, kan mobiltelefonen vise informasjon som ikke finnes der, enten det dreier seg om fortid, skjulte ting eller fremtid. En kan for eksempel «se» Osebergskipet på telefonen slik en tror det må ha sett ut umiddelbart før haugen ble oppført for 1.200 år siden.

Resultat

Se demonstrasjon av prototypen av Osebergskipet (YouTube)

Delprosjekter

Arrangement

INVENTIO-seminar 

Stanford, 20-21. april 2009.
Tema for seminaret var: "Digital Design and/in the arts and humanities"

Samarbeid

Forskerne hadde et tett samarbeid med Intermedia Lab på Universitetet i Oslo om en rekke delprosjekter, hvor mobilitet og lokaliseringsteknologi ble utprøvd. Kulturhistorisk museum var partner i INVENTIO-prosjektet og bidro med materiale i utviklingen av prototyper.

Finansiering

Prosjektet var finansiert av VERDIKT-programmet i Norges forskningsråd (NFR).

Varighet

2007–2011.

Publisert 26. okt. 2020 11:07 - Sist endret 26. nov. 2020 15:33